UZP rusza na konsultacje

Informujemy o kolejnej cennej inicjatywie Urzędu Zamówień Publicznych. Tym razem Urząd przekazał do konsultacji II tom rekomendacji...

Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam. z art. 117 ust. 4

Wzór do pobrania tutaj. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Zasada ta obowiązywała na gruncie...

Aktualizacja – Nowe PZP w pytaniach i odpowiedziach

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych można zapoznać się ze stale rosnącą  bazą wiedzy dotyczącej aktualnie obowiązującej...

Dz.U.2019.2020 | Ustawa Prawo zamówień publicznych

Dz.U.2019.2020 | Ustawa Prawo zamówień publicznych Zobacz tutaj.

Dz.U.2019.869 t.j. ze zm. | Ustawa o finansach publicznych

Dz.U.2019.869 t.j. ze zm. | Ustawa o finansach publicznych Zobacz tutaj.

Dz.U.2020.1740 t.j. ze zm. | Kodeks cywilny

Dz.U.2020.1740 t.j. ze zm. | Kodeks cywilny Zobacz tutaj.

Dz.U.2020.1333 t.j. ze zm. | Ustawa Prawo budowlane

Dz.U.2020.1333 t.j. ze zm. | Ustawa Prawo budowlane Zobacz tutaj.

Dz.U.2019.1440 t.j ze zm. | Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscyliny finansów publicznych

Dz.U.2019.1440 t.j ze zm. | Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscyliny finansów publicznych Zobacz tutaj.

Ustwa o dostępie do informacji publicznej

Ustwa o dostępie do informacji publicznej Zobacz tutaj.