Projekt “Cyfrowa Gmina” – zdobądź dofinansowanie

Rządowy projekt “Cyfrowa Gmina” ogłoszony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest adresowany do instytucji samorządowych. Celem konkursu...

Urząd Zamówień Publicznych promuje społeczne zamówienia publiczne

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych objął patronatem informator na temat aspektów społecznych w nowym Prawie zamówień publicznych, który...

SystemOS, czyli jak usprawnić obieg spraw i dokumentów i zoptymalizować procesy wewnętrzne?

Administracja publiczna, w tym samorząd terytorialny, każdego dnia realizuje bardzo wiele zadań. Organizacja wewnętrznych procesów (w tym...

Dz.U.2021.1129 | Ustawa Prawo zamówień publicznych

Dz.U.2021.1129 | Ustawa Prawo zamówień publicznych Zapraszamy do zapoznania się z nowelizacją ustawy Pzp tutaj.

Komentarz do Prawa zamówień publicznych

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych jest już dostępny Komentarz do ustawy z dnia 11 września 2019...

Nowy numer PRZETARGowa.pl Maj – Czerwiec!

Już jest! Czwarty numer czasopisma PRZETARGowa.pl Maj - Czerwiec! Temat numeru: Kongres PZP okiem Open Nexus i podsumowanie...

UZP rusza na konsultacje

Informujemy o kolejnej cennej inicjatywie Urzędu Zamówień Publicznych. Tym razem Urząd przekazał do konsultacji II tom rekomendacji...

Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam. z art. 117 ust. 4

Wzór do pobrania tutaj. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Zasada ta obowiązywała na gruncie...

Aktualizacja – Nowe PZP w pytaniach i odpowiedziach

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych można zapoznać się ze stale rosnącą  bazą wiedzy dotyczącej aktualnie obowiązującej...

Dz.U.2019.2020 | Ustawa Prawo zamówień publicznych

Dz.U.2019.2020 | Ustawa Prawo zamówień publicznych Zobacz tutaj.