Procedura samooczyszczenia w nowym prawie zamówień publicznych

Procedura samooczyszczenia, tzw. „self-cleaning” to instytucja znana na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych. W istocie...

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych. Okiem prawnika raz jeszcze. Komentarz Elizy Grodzkiej do wyników ankiety Urzędu Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych zaprezentował wyniki ankiety dotyczącej profesjonalizacji kadr w zamówieniach publicznych oraz dokument przedstawiający aktualne...

Planowanie postępowań w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Planowanie zamówień publicznych to jeden z istotniejszych elementów procesu udzielania zamówień publicznych, mający na celu z jednej...

Zamówienia publiczne w czasach COVID. Co Nam zostaje po czasach pandemii?

W związku z trwającym zagrożeniem i możliwością zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 wiele działań i swobód zostało graniczonych....

Dialog techniczny w zamówieniach publicznych. Jakie daje korzyści dla Zamawiającego?

Dialog techniczny stanowi ustawowe narzędzie pozwalające zamawiającym w pełni na usprawnienie procesu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Korzyści...

Lista wszystkich autorów

Poznaj naszych autorów, którzy współtworzą Czasopismo PRZETARGowa.pl