Czy wykonawca może wykorzystać w postępowaniu osobę, która przygotowała PFU dla zamawiającego?

Przedmiotem niedawnego orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturze KIO 2278/21 było rozstrzygnięcie zagadnienia, czy wykonawca zadania realizowanego...

Granice weryfikacji oferty. Komentarz do wyroku KIO z dnia 28.12.2020 r. sygn. akt KIO 3280/20

Jakie są granice weryfikacji oferty wykonawcy przez zamawiającego? Wytrawni zamówieniowcy odpowiedzą z pewnością bez wahania, że granice te...

Zmiana umowy w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Zawarcie umowy o udzielenie zamówienia publicznego z wyłonionym w drodze postępowania wykonawcą to ukoronowanie szeregu działań zamawiających...

Powoływanie się na potencjał osób trzecich w zamówieniach publicznych

Odwoływanie się do zasobów innych podmiotów jest ustawowym uprawnieniem wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  To...

Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych

Jawność postępowania jako kluczowy element zamówień publicznych Jedną z najważniejszych zasad w zamówieniach publicznych jest zasada jawności. Jawność...

Użyczanie certyfikatów podmiotów trzecich. Komentarz do wyroku KIO 508/20

Od kilku już lat uczestnicy rynku zamówień publicznych przyzwyczaili się, że wykonawca nie musi spełniać samodzielnie wszystkich wymogów określonych...

Płaca minimalna w zamówieniach publicznych

Przepisy o płacy minimalnej dotyczą nie tylko przedsiębiorców, mają zastosowanie w sektorze publicznym. Przestrzeganie poziomu minimalnego wynagrodzenia...

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych okiem prawnika. Komentarz Joanny Marczewskiej do wyników ankiety Urzędu Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych zaprezentował wyniki ankiety dotyczącej profesjonalizacji kadr w zamówieniach publicznych oraz dokument prezentujący aktualne i...

Definicja rażąco niskiej ceny – ktokolwiek widział, ktokolwiek wie

Badanie rażąco niskiej ceny wciąż przynosi wykonawcom i zamawiającym sporo problemów. Znaczenie oceny i postępowania wyjaśniającego w tym zakresie ma...

Umowy w zamówieniach publicznych. Jakie zmiany czekają w nadchodzącej ustawie?

Nowa Ustawa PZP a umowy w zamówieniach publicznych Celem każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór oferty...