Procedura samooczyszczenia w nowym prawie zamówień publicznych

Procedura samooczyszczenia, tzw. „self-cleaning” to instytucja znana na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych. W istocie...

Lista wszystkich autorów

Poznaj naszych autorów, którzy współtworzą Czasopismo PRZETARGowa.pl