Kryterium ceny, tryb podstawowy. Odpowiadamy na Wasze pytania

Prawo Zamówień Publicznych i procesy, z którymi codziennie mają do czynienia Zamawiający nadal generują wiele pytań. Postanowiliśmy...

Zamknięcie MiniPortalu – tymczasowej platformy UZP 

W związku z informacją o udostępnieniu Modułu ofert i wniosków na Platformie e-Zamówienia od 1 kwietnia 2022...

SWZ, podział zamówienia na części, postępowanie przetargowe. Odpowiadamy na Wasze pytania

Prawo Zamówień Publicznych i procesy, z którymi codziennie mają do czynienia Zamawiający nadal generują wiele pytań. Postanowiliśmy...

Terminy w zamówieniach publicznych — jak obliczać terminy w PZP?

Temat terminów w zamówieniach publicznych w dalszym ciągu budzi wiele emocji i dyskusji.Wiele pytań dotyczy terminów zadawania...

Lista podstaw prawnych wyłączenia stosowania ustawy PZP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Poniżej zamieszczamy listę zmian ogłoszonych w dniu 12 marca 2022 r. pod poz. 583 ustawa z dnia 12...

Ustawa PZP i kary umowne. Odpowiadamy na Wasze pytania

Prawo Zamówień Publicznych i procesy, z którymi codziennie mają do czynienia Zamawiający nadal generują wiele pytań. Postanowiliśmy...

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Immanentną cechą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego do wyboru wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie są warunki...

Analiza potrzeb i wymagań w zamówieniach publicznych

Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych nałożyła na zamawiających szereg nieznanych dotychczas na...

Dostępność cyfrowa. Co robisz źle?

Chociaż termin dostępności, a także dostępności cyfrowej, w przestrzeni publicznej jest odmieniany przez wszelkie możliwe przypadki, dla...

Zasady zamówień publicznych. Czy warto się nimi przejmować?

Zanim odpowiemy sobie na tak postawione pytanie, warto zastanowić się chwilę dłużej nad tym czym w ogóle...