Konsultacje publiczne Polityki Zakupowej Państwa

Nowe Prawo zamówień publicznych, które weszło w życie 1 stycznia 2021 r., nakłada na rząd obowiązek przygotowania...

PrzetargOS, czyli jak skutecznie budować kompetencje w zamówieniach publicznych

Na wstępie niniejszego wpisu chciałbym przywołać słowa Benjamina Franklina, jednego z ojców założycieli stanów Zjednoczonych, który stwierdził,...

Więcej jawności w sektorze publicznym? Rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych

Na temat jawności w zakresie gospodarowania środkami publicznymi powiedziano i napisano już bardzo wiele. Temat ten od...

Coaching w administracji publicznej

Coaching w administracji publicznej to temat, który jest często pomijany w codziennym funkcjonowaniu administracji. Wykorzystanie narzędzi oraz...

Między metropolią, a małym miastem. Rozmowa z Markiem Szymaniakiem, autorem książki “Zapaść. Reportaże z mniejszych miast”

Niemal połowie z 255 średnich miast w Polsce grozi marginalizacja i zjawiska kryzysowe - wynika z analiz...

SystemOS, czyli rewolucja w systemach Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją

Już niebawem nastąpi prezentacja najnowszego systemu od Open Nexus. To SystemOS, rozwiązanie, które ułatwia i upraszcza obieg...

Akademia Wykonawców. Nowa forma wsparcia dla przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne w Polsce

Już 2 września rusza kolejny w Open Nexus, nowy projekt - “Akademia Wykonawców”, adresowany do przedsiębiorców ubiegających...

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych za 2020 rok przyjęte przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła w dniu 11 sierpnia 2021 r. Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu...

Coaching w administracji publicznej. Podcast

Na www.przetargowa.pl przyzwyczailiśmy Naszych Czytelnikow, że pisząc o zamówieniach publicznych, czy też o innych aspektach codziennego funkcjonowania...

Krajowa Polityka Miejska 2030. Wyzwania i kierunki rozwoju polskich miast. Podcast

Aktualnie trwają prace nad aktualizacją dokumentu Krajowej Polityki Miejskiej, przyjętego w 2015 r. Proces ten odbywa się...