Ogłoszenie o wykonaniu umowy w zamówieniach publicznych

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zmienia katalog ogłoszeń zamieszczanych przez Zamawiających w...

Poleganie na zdolnościach, sytuacji podmiotów trzecich. Najczęściej popełniane błędy w praktyce wykonawców

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do...

Postępowanie skargowe w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Postępowania skargowe. Co nas czeka w 2021r.? Już niebawem zacznie obowiązywać ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo...

Lista wszystkich autorów

Poznaj naszych autorów, którzy współtworzą Czasopismo PRZETARGowa.pl