Pobierz za darmo

COVID-19 w Zamówieniach Publicznych

Co znajdziesz w środku?

  • Jak interpretować argumenty wykonawców - siła wyższa i nadzwyczajna? Zmiana stosunków art. 357(1) §1 K.C. I 471 K.C.
  • Omówienie, na jakie akty prawne powinien zwrócić uwagę Zamawiający w związku z pandemią COVID-19?
  • Odpowiedź, kiedy na mocy specustawy COVID-19, Zamawiający jest zwolniony z obowiązku stosowania Ustawy PZP?
  • Zapisy SIWZ dotyczące elektronizacji w czasie pandemii COVID-19
  • Sugestie co, w związku z wprowadzeniem specustawy COVID-19 zmienia się w zakresie dyscypliny finansów publicznych oraz odpowiedzialności karnej?

Pobierz za darmo