Pobierz za darmo

Ustawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2020 r.

Co znajdziesz w środku?

  • Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych
  • Polska ustawa uchwalona przez Sejm RP regulująca kwestie prawne związane z zamówieniami publicznymi
  • Aktualny tekst jednolity ustawy Pzp uwzględnia zmiany
  • Interaktywny spis treści i czytelniejszą czcionkę

Pobierz za darmo