P R Z E T A R G O W A . P L
Rozbudowa gdańskiego lotniska.

Rozbudowa gdańskiego lotniska.


W okolicy 2016 roku zamówienia na roboty budowlane miały się bardzo dobrze. Ofert było wystarczająco dużo, proponowane ceny były często niższe niż zabezpieczone środki Zamawiających. Nie pozostawało nic innego, tylko budować. Jak to dzisiaj wygląda? W skrócie: wzrost cen materiałów, deficyt pracowników, duża rotacja pracowników z Ukrainy. Rynek robót budowlanych od dwóch lat jest w coraz trudniejszej sytuacji, mówiąc łagodnie. Z wypowiedzi Prezesa Budimexu, Dariusza Blochera, z grudnia 2018 roku wynika, że na rynku brakuje 100-150 tys. pracowników (więcej tutaj), a to nie koniec kłopotów. Przez wzrost cen i płac głównym wyzwaniem firm budowlanych nie są braki osobowe, a waloryzacja wieloletnich, trwających już, kontraktów.

Wzór umowy

W dobie niestabilnych cen i ograniczonych zasobów ceny są często windowane nawet do 100-200% wyższych niż przewidywał Zamawiający. Zresztą w wielu postępowaniach nie pojawi się nawet jedna oferta. Znam gminy, które unieważniały to samo postępowanie 3-4 razy z powodu braku ofert. Tu głównym “strachem na wróble” bywa wzór umowy, który niewspółmiernie dzieli odpowiedzialność między Zamawiającego a Wykonawcę.

W zeszły czwartek 16.05.2019 r. miałem przyjemność wesprzeć Zamawiającego w Porcie Lotniczym w Gdańsku w otwarciu ofert w przetargu na budowę nowego pirsu. Czuć było napięcie w powietrzu, to w końcu dopiero druga procedura elektroniczna, jaka miała miejsce w gdańskim lotnisku. Do tego tak ważny, tak… wyczekiwany obiekt zamówienia. Na jawnym otwarciu pojawił się komplet Wykonawców. Co niezmiernie cieszy, Wykonawcy zgodnie przyznali, że platformazakupowa.pl to rozwiązanie proste i czytelne. Niektórzy mieli okazję korzystać z systemu już kilkanaście razy. Jak się okazało po weryfikacji ofert, nikt nie miał problemu ze złożeniem oferty.

Ale ja nie o tym.

Przekroczenie środków

Po otwarciu ofert okazało się, że oferty oscylują między 239 a 311 mln zł, co przy zabezpieczonych środkach Zamawiającego na poziomie 177 mln zł stanowi sporą różnicę w cenie. To, co się działo po wyjściu Wykonawców z sali konferencyjnej, było chyba największym (pozytywnym!) zaskoczeniem ostatnich miesięcy.

Analiza sytuacji skupiła się wokół 3 punktów:

  • Procesu szacowania wartości zamówienia
  • Projektu umowy
  • Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Często słyszę żal w głosie Zamawiających wynikających z zawyżonej wartości ofert. Choć sytuacja na rynku robót budowlanych jest trudna, co w wielu przypadkach tłumaczy zamawiającego, to jestem ciekaw, jaki odsetek Zamawiających faktycznie analizuje te trzy – przecież kosztotwórcze – aspekty przygotowania się do postępowania. Z moich obserwacji wynika, że w pośpiechu za kolejnym postępowaniem nie zawsze znajdzie się na to czas. A szkoda. Powodem z pewnością są m.in. braki kadrowe w Zamówieniach jak kraj długi i szeroki, ale to opowieść na inną okazję.

Jak to wyglądało w przywołanym przypadku? Dyskusja, kalkulacja…

Decyzja: unieważnienie postępowania i dialog techniczny. Przetarg zostanie ponowiony.

Szacowanie wartości nie takie złe?

Czemu tak rzadko Zamawiający stosuje dialog techniczny to jest jasne – bo wydłuża procedurę. Jednak powodowany pośpiechem brak odpowiedniej analizy i konsultacji często stawia zamawiającego w butach robotnika z zamieszczonego poniżej obrazka. Zamawiający!, Zrób rachunek sumienia – kiedy ostatnio zapytałeś Wykonawcę wprost, dlaczego nie złożył oferty, dlaczego oferta jest tak droga?

Przyjęło się, że konflikty na linii Wykonawca-Zamawiający wynikają z tego, że u Wykonawcy wszystko jest na jutro, a u Zamawiającego wszystko jest na wczoraj. W świetle standardowego przerzucania się winą na szczególny aplauz zasługuje Zamawiający, który… analizuje. Trzeba pamiętać, że szacowanie wartości zamówienia przy robotach budowlanych na etapie 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania rzadko bywa aktualne. Należy też pamiętać, że projekt umowy może odstraszać, a dobór kryteriów i warunków formalnych warto przemyśleć raz jeszcze. Czy na pewno są uzasadnione?

Korzystając z okazji życzę Wam, byście znaleźli chwilę na… zatrzymanie się. Refleksję. Nie biegajmy z pustą taczką 🙂


P.S. I dużo słońca!

Lubimy kontakt i bliską współpracę, dlatego zawsze możesz spodziewać się od nas sporego zaangażowania i chęci do pomocy.

DANE FIRMY

OPEN NEXUS SP. Z O. O.
ul. 28 Czerwca 1956 Roku 398B
61-441 Poznań
NIP: 7792363577
KRS: 0000335959

Copyright © 2019 Przetargowa.pl | Powered by Open Nexus