P R Z E T A R G O W A . P L

Od 18 kwietnia 2018 powinniście zapewnić wykonawcom składanie JEDZ w wersji elektronicznej.

Aby spełnić ten wymóg, przygotowaliśmy elektroniczny formularz do składania JEDZ-a, gdzie wykonawca podpisze go kwalifikowanym podpisem.

Złożony JEDZ zostaje zaszyfrowany aż do momentu otwarcia “kopert”.

Będziemy mieli więc sytuację przejściową, gdzie z jednej strony oferta będzie składana papierowo, a z drugiej JEDZ elektronicznie.

Platformazakupowa.pl spełnia ten wymóg. Doprowadzi to do spełnienia wymogu dyrektywy, abyście mogli docelowo przetargi prowadzić tylko elektroniczne (zbierać oferty, komunikować się z wykonawcami, powoływać komisję, publikować protokół z otwarcia, wyboru i wiele innych w pełnym procesie zakupowym).

Film pokazuje proces publikowania ogłoszenia oraz składania oferty przez wykonawcę.

Lubimy kontakt i bliską współpracę, dlatego zawsze możesz spodziewać się od nas sporego zaangażowania i chęci do pomocy.

DANE FIRMY

OPEN NEXUS SP. Z O. O.
ul. 28 Czerwca 1956 Roku 398B
61-441 Poznań
NIP: 7792363577
KRS: 0000335959

Copyright © 2019 Przetargowa.pl | Powered by Open Nexus