Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) od 18 kwietnia 2018 (film dla Zamawiających)

Od 18 kwietnia 2018 powinniście zapewnić wykonawcom składanie JEDZ w wersji elektronicznej.

Aby spełnić ten wymóg, przygotowaliśmy elektroniczny formularz do składania JEDZ-a, gdzie wykonawca podpisze go kwalifikowanym podpisem.

Złożony JEDZ zostaje zaszyfrowany aż do momentu otwarcia “kopert”.

Będziemy mieli więc sytuację przejściową, gdzie z jednej strony oferta będzie składana papierowo, a z drugiej JEDZ elektronicznie.

Platformazakupowa.pl spełnia ten wymóg. Doprowadzi to do spełnienia wymogu dyrektywy, abyście mogli docelowo przetargi prowadzić tylko elektroniczne (zbierać oferty, komunikować się z wykonawcami, powoływać komisję, publikować protokół z otwarcia, wyboru i wiele innych w pełnym procesie zakupowym).

Film pokazuje proces publikowania ogłoszenia oraz składania oferty przez wykonawcę.


O autorze

Grzegorz Klimarczyk
Grzegorz Klimarczyk

Zdobywał doświadczenie w logistyce i zakupach. Od 2009 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Open Nexus Sp. z o.o. Prowadził dotychczas ponad 100 projektów optymalizacyjnych w firmach prywatnych oraz sektorze zamówień publicznych.


Powizane artykuy


Zostaw komentarz