Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w wersji elektronicznej od kwietnia 2018

Coś o JEDZ, czyli nieuchronnie zbliżamy się do zrobienia z Wami pierwszego kroku w zakresie elektronizacji zamówień publicznych.

Od 18 kwietnia 2018 powinniście zapewnić wykonawcom składanie JEDZ w wersji elektronicznej*. 

Aby spełnić ten wymóg, przygotowaliśmy elektroniczny formularz do składania JEDZ-a, gdzie wykonawca może podpisać go kwalifikowanym podpisem. Złożony JEDZ zostaje zaszyfrowany aż do momentu otwarcia kopert.

Platformazakupowa.pl  spełnia ten wymóg. Doprowadzi to do spełnienia wymogu dyrektywy, abyście mogli docelowo przetargi prowadzić tylko elektroniczne (zbierać oferty, komunikować się z wykonawcami, powoływać komisję, publikować protokół z otwarcia, wyboru i wiele innych w pełnym procesie zakupowym).

Jak to będzie wyglądało po zmianach w prostych krokach?

1. Zamawiający ogłasza przetarg w TED i generuje plik JEDZ dla Wykonawców

2. W SIWZ zamieszcza informację w jaki sposób będzie się komunikował z wykonawcami

W świetle przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej sposób komunikacji z wykonawcami należy do zamawiającego. W myśl § 2 ww. Rozporządzenia, zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ albo w innym dokumencie wszczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego środek komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem którego będzie komunikował się z wykonawcami w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wraz z wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu.Ogłaszacie przetarg na platformazakupowa.pl i w okresie przejściowym oferty będę składane papierowo, a JEDZ elektronicznie na platformazakupowa.pl z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu

3. Wykonawca wchodzi poprzez link umieszczony w ogłoszeniu i wypełnia JEDZ (może wczytać swój szablon i uzupełnić brakujące informacje), by na końcu pobać wypełniony JEDZ i dołączyć na platformie podpisując go kwalifikowanym podpisem

4. Niezależnie wykonawcy mogą zadawać pytania do postępowania poprzez platformę lub tradycyjnie (wszystko zależne jak Zamawiający zapisał to w SIWZ)

5. W momencie otwarcia ofert w przetargu zamawiający ma wgląd w papierowe oferty oraz w JEDZ na platformie zakupowej (platformie przetargowej)

Po okresie przejściowym nie będzie konieczności publikowania ogłoszenia w TED, gdyż platformazakupowa.pl będzie zintegrowana z platformą e-Zamówienia (czym jest platforma e-Zamówienia? zobacz film). Będzie więc jedno narzędzie do automatycznej publikacji w TED lub BZP. Platforma zakupowa będzie profilem nabywcy, a więc częścią Waszego obecnego BIP.

Już nie możemy się doczekać 🙂

A gdybyście jednak nie chcieli platformy to poniżej zamieszczamy 8 kroków, w których jeden błąd spowoduje odrzucenie oferty:

Rys. Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 2018-02-14, nr 31, s. B1

Jeżeli chcecie uruchomić  moduł JEDZ to nie ma na co czekać i prosimy o kontaktabyśmy mogli zaplanować szkolenie. Zróbcie to dla Wykon@wców, gdyż my wiemy, że Wy dacie radę. Ale czy dadzą radę Wasi Wykon@wcy? 🙂


*Wykonawca do 18 października 2018 roku wg naszej interpretacji mógłby również załączyć JEDZ na nośniku danych, obarczając go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Komunikat UZP (czytaj więcej) do którego dotarliśmy jest jednak jednoznaczny: Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) nie stanowi jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

JEDZ można więc złożyć również poprzez pocztę elektroniczną, jednak nakładamy na wykonawcę obowiązek szyfrowania oferty, co w praktyce robi platforma zakupowa. Wg nas jest to dla Zamawiających doskonała okazja, aby zgodnie z wymogiem dyrektyw UE, które ukierunkowane są na składanie ofert elektronicznie, ewolucyjnie przygotować Wykonawców do nowej formy ofertowania poprzez platformę.
Taką funkcjonalność posiada platformazakupowa.pl, której operatorem jest Open Nexus Sp. z o.o.

Zachęcamy się do zapoznania z instrukcją opublikowaną przez UZP (link)

Oraz do filmu o JEDZ:


O autorze

Grzegorz Klimarczyk
Grzegorz Klimarczyk

Zdobywał doświadczenie w logistyce i zakupach. Od 2009 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Open Nexus Sp. z o.o. Prowadził dotychczas ponad 100 projektów optymalizacyjnych w firmach prywatnych oraz sektorze zamówień publicznych.


Powizane artykuy


Zostaw komentarz