Kariera w OpenNexus

Jesteśmy firmą, w której pracują ludzie z pasją. Zmierzamy w kierunku organizacji turkusowej, dlatego szukamy ludzi samodzielnych i maksymalnie zaangażowanych. Tworzymy oprogramowanie, które umożliwia elektronizujację przetargów w Polsce.

Programista PHP

6.000-10.000 + vat (B2B)

Czego oczekujemy?

 • Minimum rocznego doświadczenia w komercyjnym wytwarzaniu oprogramowania w technologii PHP
 • Dobrej i praktycznej znajomości PHP oraz zasad programowania obiektowego
 • Dobrej znajomości frameworku Symfony 3.4+
 • Dobrej znajomości relacyjnych baz danych (PostgreSQL)
 • Znajomości HTML/CSS/JS/jQuery
 • Znajomości podstawowych poleceń w systemie Linux,
 • Samodzielność w rozwiązywaniu problemów oraz analitycznego myślenia
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie czytania dokumentacji technicznej

Twoja rola będzie polegać na:

 • utrzymaniu i rozwoju platformy opartej na technologii PHP (Symfony, Phalcon)
 • optymalizacja i dbałości o jakość kodu wytwarzanej aplikacji

Mile widziane:

 • Elasticsearch
 • RabbitMQ
 • Docker
 • CI/CD

Wsparcie w Zespole Rozwoju Klienta

4.000-6.000 zł brutto na UoP

Czego oczekujemy?

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE to Twoja PASJA
 • KONTAKT Z KLIENTEM SPRAWIA TOBIE RADOŚĆ
 • JESTEŚ ZORGANIZOWANY

Twoja rola będzie polegać na:

 • przedłużanie umów z Klientami, a w tym:
  • telefonowanie,
  • mailowanie,
  • czatowanie,
  • ale też i wiele innych zadań, które wynikną z głównej odpowiedzialności  
 • pilnowanie terminów przedłużenia mów,
 • bieżące wsparcie zespołu sprzedaży
 • doradzanie klientom w zakresie elektronizacji Zamówień Publicznych (dlatego wymagamy doświadczenia w Zamówieniach Publicznych)

Mile widziane:

 • Pozytywne nastawienie 🙂

Opiekun klienta w zespole Centrum Wsparcia Klienta

do ustalenia 🙂

Czego oczekujemy?

 • Doświadczenia w obsłudze klienta (minimum rok)
 • Dobrej organizacji pracy
 • Dużej samodzielności w wykonywaniu zadań
 • Komunikatywnej znajomości języka angielskiego
 • Znajomości podstawowych funkcji Dokumentów czy Arkuszy Google oraz pakietu Office
 • Sprawnej obsługi komputera oraz wszystkich dostępnych przeglądarek internetowych
 • Dużej kultury osobistej i kultury wypowiedzi
 • Pozytywnego nastawienia do wykonywanych zadań

Twoja rola będzie polegać na:

 • Bieżącej obsłudze klientów poprzez realizację zgłoszeń mailowych, telefonicznych i czatu
 • Tworzeniu instrukcji obsługi strony platformazakupowa.pl
 • Opiece nad klientami i pomaganiu im w procesie elektronizacji
 • Wdrażaniu nowych klientów
 • Ustalaniu przebiegu procesów zakupowych na platformie 

Mile widziane:

 • Podstawowa znajomość Prawa Zamówień Publicznych
 • Podstawowa znajomość programów graficznych (Paint, Canva)
 • Poczucie humoru

Jeśli jesteś zainteresowany/ana pracą w naszym zespole prześlij swoje CV na adres pracacwk@platformazakupowa.pl.

Prosimy aby zawierało ono klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Open Nexus Sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Dziękujemy za złożone aplikacje. Informujemy, że zapoznamy się z każdą z nich, jednak skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Jesteś zainteresowany ofertą?

Opowiedz kim jesteś i jaką wartość możesz wnieść do naszego zespołu. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV z aktualną klauzulą na adres e-mail: praca@platformazakupowa.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Open Nexus Sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Dziękujemy za złożone aplikacje. Informujemy, że zapoznamy się z każdą z nich, jednak skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Etapy rekrutacji

 • ETAP 1

  • Zgłoś się do nas.
 • ETAP 2

  • Wiemy kogo szukamy, Ty jeszcze nie wiesz, czy będzie Ci u nas dobrze.
   Dokonamy więc oceny i skontaktujemy się z tymi, gdzie poczujemy, że wzajemnie dwie strony mogą na tym zyskać.
   Nawiązanie kontaktu z zainteresowanymi, wybranymi przez nas kandydatami i poprosimy Cię o próbkę kodu, ewentualnie przesłanie Ci krótkiego zadania do rozwiązania.
   Przeanalizowanie co potrafisz i z wybranymi osobami spotkamy się w trzecim etapie.
 • ETAP 3

  • Zaprosimy Cię do nas na spotkanie po którym zapadnie decyzja.

   Informujemy, że zapoznamy się z każdą z nich, jednak skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Nie u nas “owocowe środy” lub “uścisku dłoni Prezesa”, ale możesz u nas liczyć na:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie, w zależności od posiadanych umiejętności,
 • System premiowy uzależniony od wyników spółki na które Ty masz wpływ,
 • Podwyżki raz w roku sami sobie przyznajemy na podstawie tego co wypracowaliśmy w ciągu roku (o ile Spółka urosła),
 • Stabilne zatrudnienie – nastawienie na długotrwałą współpracę,
 • Elastyczne godziny pracy,
 • Wpływ na rozwój jednego z największych systemów do zbierania ofert w Polsce (łącznie na naszym rynku wydaje się 200 mld PLN rocznie i część tej kwoty przepływa przez platformazakupowa.pl),
 • Prywatną opiekę medyczną,
 • Wyjazdy grupowe i imprezy integracyjne,
 • Płaska struktura organizacji – w skrócie: nie mamy kierowników.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPEN NEXUS Sp. z o.o., 28 Czerwca 1956 Roku 398B, 61-441 Poznań
 2. Kontakt z Administratorem: email programista@platformazakupowa.pl,
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, kontakt z nim: iod@platformazakupowa.pl
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o art. 6. ust 1. lit. a) i b) a także przepisy szczególne.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia umowy współpracy.
 6. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji i zawarcia umowy.
 7. Niepodanie danych skutkować może niemożliwością zawarcia umowy lub wywiązania się administratora z innych obowiązków.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy lub podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie odrębnych przepisów lub zawartych z administratorem umów.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres miesiąca od daty zakończenia naboru w przypadku nie nawiązania współpracy.
 10. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia (o ile przepisy szczególne na to pozwalają) i prawo do przenoszenia danych.
 11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.