Case-Study

Raport dotyczący wpływu działań upowszechniających wiedzę z obszaru zarządzania zakupami

Raport został przygotowany dzięki współpracy między Wydziałem Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej i Open Nexus. Celem jednego z badań jest monitorowanie oceny wpływu działalnościpopularyzatorskiej z obszaru zarządzania zakupami. Wpływ ten wyrażony jestpoprzez udostępnienie publikacji popularnonaukowych otoczeniugospodarczemu oraz udział w warsztatach lub...

Raport dotyczący wpływu działań upowszechniających wiedzę z...

Raport został przygotowany dzięki współpracy między Wydziałem Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej i Open Nexus. Celem jednego z badań jest monitorowanie oceny wpływu...

New call-to-action