Krajowa Izba Odwoławcza

Nieprawidłowe wniesienie wadium – komentarz do wyroku KIO z dnia 24 czerwca 2020 r.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Takie uprawnienie daje im wprost przepis art. 23...

Przetarg elektroniczny. Na co powinni zwrócić uwagę kontrolujący? Poradnik w formie pytań i odpowiedzi

Tematy takie jak elektronizacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego stanowią niezmiennie przedmiot naszego zainteresowania. W serwisie opublikowaliśmy...

Z lupą na wyroku KIO 415/20 z dnia 12 marca 2020

Chciałem skomentować ważny wyrok KIO 415/20 dot. technicznych aspektów związanych z elektronizacją. Zdajemy sobie sprawę, że jako...

Z lupą na wyroku KIO 703/20 z dnia 3 czerwca 2020

Chciałem skomentować ważny wyrok KIO 703/20 dot. technicznych trudności z zalogowaniem się do jednej z platform komercyjnych....

Sprzeczne wyroki KIO dotyczące platform zakupowych w dobie elektronizacji ZP.

Dziś na tapetę weźmiemy dwa ważne wyroki KIO: KIO 1748/19 oraz KIO 2396/19. Dlaczego akurat te wyroki?...

PRZETARGowa pl - Czasopismo Prawo Zamówień Publicznych