Prawo

Nowe PZP. Podsumowanie I Kwartału. Wywiad z Piotrem Mazuro

Nowe Prawo zamówień publicznych. Wnioski po pierwszym kwartale obowiązywania Łukasz Laszczyński: Panie Mecenasie, za Nami pierwszy kwartał obowiązywania...

Zamówienia publiczne z perspektywy Wykonawców. Elitarny klub, czy powszechnie dostępny rynek?

Wywiad z Andrzejem Malinowskim, Prezydentem PRACODAWCÓW RP Nowe prawo zamówień publicznych. Jak wyglądał proces legislacyjny z perspektywy Pracodawców...

Zamówienia publiczne. Robienie przetargów, czy coś więcej?

Jednym z deklarowanych celów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, która obowiązuje od...

Procedura samooczyszczenia w nowym prawie zamówień publicznych

Procedura samooczyszczenia, tzw. „self-cleaning” to instytucja znana na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych. W istocie...

Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe w nowym Prawie zamówień publicznych

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych jest już z nami kwartał od kiedy...

O dozwolonej zmianie podmiotowej po stronie wykonawcy w trakcie postępowania

Czy zmiana podmiotowa po stronie Wykonawcy w trakcie postępowania jest dopuszczalna? Pierwsze co przychodzi nam na myśl,...

Zamówienia publiczne na systemy informatyczne – konsultacje Rekomendacji

Urząd Zamówień Publicznych zaprosił do szerokich konsultacji rynkowych w sprawie projektu drugiej części nowych rekomendacji dotyczących udzielania...

Doręczenia pisma drogą mailową. Komentarz do wyroku wyrok z dnia 4 grudnia 2020 r. Krajowej Izby Odwoławczej o sygn. akt 2993/20

W niniejszym artykule chcielibyśmy zaprezentować Państwu wyrok z dnia 4 grudnia 2020 r. Krajowej Izby Odwoławczej o...

Konkurs w nowym Prawie zamówień publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych z 2019 r. na nowo uregulowała i uporządkowała procedurę konkursu, systematyzując ją w...

Granice weryfikacji oferty. Komentarz do wyroku KIO z dnia 28.12.2020 r. sygn. akt KIO 3280/20

Jakie są granice weryfikacji oferty wykonawcy przez zamawiającego? Wytrawni zamówieniowcy odpowiedzą z pewnością bez wahania, że granice te...

Unieważnienie postępowania w nowym prawie zamówień publicznych. Praktyczne omówienie przesłanek

Obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. nowe Prawo zamówień publicznych w sposób jednoznaczny wskazuje moment zakończenia postępowania...

WebNotarius na platformazakupowa.pl

Dla wielu z Nas elektronizacja zamówień publicznych kojarzy sięz… rozczarowaniem. Miało być prościej, szybciej, automatycznie. Nowa ustawa...

Fundusze europejskie 2021 – 2027. Co Nas czeka w nowej perspektywie finansowej?

Przełom perspektyw finansowych to czas wzmożonego wysiłku dla podmiotów korzystających z dofinansowania z funduszy unijnych (beneficjentów). Muszą...

Czy skan zamieszczony przez zamawiającego jest dopuszczalny w przetargach?

Dostępność cyfrowa w przetargach  Czy na Twojej stronie internetowej pojawiła się deklaracja dostępności?   Powinna.  Skąd się tam...

Klauzule abuzywne w nowym prawie zamówień publicznych

Jedną z nowości wprowadzonych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w zakresie zawierania...

Co z tym partnerstwem?

Partnerstwo innowacyjne, jako szczególny tryb udzielenia zamówienia publicznego, wprowadzone zostało do ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

PRZETARGowa pl - Czasopismo Prawo Zamówień Publicznych