Przygotowanie postępowania

Zamówienia publiczne. Robienie przetargów, czy coś więcej?

Jednym z deklarowanych celów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, która obowiązuje od...

Procedura samooczyszczenia w nowym prawie zamówień publicznych

Procedura samooczyszczenia, tzw. „self-cleaning” to instytucja znana na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych. W istocie...

O dozwolonej zmianie podmiotowej po stronie wykonawcy w trakcie postępowania

Czy zmiana podmiotowa po stronie Wykonawcy w trakcie postępowania jest dopuszczalna? Pierwsze co przychodzi nam na myśl,...

Zamówienia publiczne na systemy informatyczne – konsultacje Rekomendacji

Urząd Zamówień Publicznych zaprosił do szerokich konsultacji rynkowych w sprawie projektu drugiej części nowych rekomendacji dotyczących udzielania...

Czy skan zamieszczony przez zamawiającego jest dopuszczalny w przetargach?

Dostępność cyfrowa w przetargach  Czy na Twojej stronie internetowej pojawiła się deklaracja dostępności?   Powinna.  Skąd się tam...

Podpis osobisty i zaufany – pigułka wiedzy

Wraz z wprowadzeniem w życie Nowej Ustawy Pzp, dopuszczone zostają nowe rodzaje podpisów elektronicznych. W przetargu krajowym...

Podpis kwalifikowany – pigułka wiedzy

Pigułka wiedzy, zawiera informacje, które potrzebne będą po otwarciu ofert. Pomogą one przy weryfikacji podpisów kwalifikowanych złożonych...

Sejm uchwalił zmiany ws. zamówień bagatelnych

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych...

Co z tym kosztem? Kryterium oceny ofert – perspektywa 4 lat praktyki

Prawo zamówień publicznych powinno służyć efektywnemu wydatkowaniu środków publicznych i zapobieganiu ewentualnym negatywnym zjawiskom mogącym wystąpić na styku dwóch światów:...

SIWZ i OPZ. Co zrobić, aby było więcej ofert i mniej odwołań? #kongresPZP

W trakcie I KONGRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Online rozmawialiśmy nie tylko na temat elektronizacji zamówień publicznych oraz postępów...

Analiza potrzeb i wymagań w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (dalej nowe pzp) nakłada na zamawiającego, nieznany...

Najczęstsze błędy w opisie przedmiotu zamówienia

Prawidłowe, a więc zgodne z ustawowymi regułami, opisanie przedmiotu zamówienia stanowi jedną z najważniejszych czynności podejmowanych przez...

Planowanie postępowań w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Planowanie zamówień publicznych to jeden z istotniejszych elementów procesu udzielania zamówień publicznych, mający na celu z jednej...

Dialog techniczny w zamówieniach publicznych. Jakie daje korzyści dla Zamawiającego?

Dialog techniczny stanowi ustawowe narzędzie pozwalające zamawiającym w pełni na usprawnienie procesu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Korzyści...

PRZETARGowa pl - Czasopismo Prawo Zamówień Publicznych