Przygotowanie postępowania

Sejm uchwalił zmiany ws. zamówień bagatelnych

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych...

Co z tym kosztem? Kryterium oceny ofert – perspektywa 4 lat praktyki

Prawo zamówień publicznych powinno służyć efektywnemu wydatkowaniu środków publicznych i zapobieganiu ewentualnym negatywnym zjawiskom mogącym wystąpić na styku dwóch światów:...

SIWZ i OPZ. Co zrobić, aby było więcej ofert i mniej odwołań? #kongresPZP

W trakcie I KONGRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Online rozmawialiśmy nie tylko na temat elektronizacji zamówień publicznych oraz postępów...

Analiza potrzeb i wymagań w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (dalej nowe pzp) nakłada na zamawiającego, nieznany...

Najczęstsze błędy w opisie przedmiotu zamówienia

Prawidłowe, a więc zgodne z ustawowymi regułami, opisanie przedmiotu zamówienia stanowi jedną z najważniejszych czynności podejmowanych przez...

Planowanie postępowań w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Planowanie zamówień publicznych to jeden z istotniejszych elementów procesu udzielania zamówień publicznych, mający na celu z jednej...

Dialog techniczny w zamówieniach publicznych. Jakie daje korzyści dla Zamawiającego?

Dialog techniczny stanowi ustawowe narzędzie pozwalające zamawiającym w pełni na usprawnienie procesu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Korzyści...

PRZETARGowa pl - Czasopismo Prawo Zamówień Publicznych