Środki ochrony prawnej

Postępowanie skargowe w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Postępowania skargowe. Co nas czeka w 2021r.? Już niebawem zacznie obowiązywać ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo...

PRZETARGowa pl - Czasopismo Prawo Zamówień Publicznych