Umowy w zamówieniach publicznych

Klauzule abuzywne w nowym prawie zamówień publicznych

Jedną z nowości wprowadzonych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w zakresie zawierania...

Zmiana umowy w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Zawarcie umowy o udzielenie zamówienia publicznego z wyłonionym w drodze postępowania wykonawcą to ukoronowanie szeregu działań zamawiających...

Nowelizacja nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Czy czekają Nas rewolucyjne zmiany?

Dla wszystkich czekających na wejście w życie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych i przygotowujących swoje...

Pozasądowe rozwiązywanie sporów w nowym Prawie zamówień publicznych. Klauzula mediacyjna oraz koncyliacyjna

Celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór oferty najkorzystniejszej oraz zawarcie umowy z wykonawcą. Zawarcie umowy...

Umowy w zamówieniach publicznych. Jakie zmiany czekają w nadchodzącej ustawie?

Nowa Ustawa PZP a umowy w zamówieniach publicznych Celem każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór oferty...

PRZETARGowa pl - Czasopismo Prawo Zamówień Publicznych