Zamówienia bagatelne

Zamówienia bagatelne. Co dalej?

Zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej Stały Komitet Rady Ministrów zakończył rozpatrywanie...

ABC dobrego regulaminu nastawionego na elektronizację zamówień publicznych #kongresPZP

Elektronizacja przetargów krajowych zbliża się wielkimi krokami. Wielu zamawiających czeka do stycznia 2021 roku z wdrożeniem elektronicznej...

Wzorcowy regulamin dla Zamówień Publicznych

Stworzenie optymalnych rozwiązań regulaminowych sprawia zamawiającym bardzo często wiele trudności. Swoimi doświadczeniami na drodze budowy wzorcowego regulaminu...

ZAMÓWIENIA (NIE) BAGATELNE

Nowa ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: NowePrZamPubl), począwszy od 1 stycznia...

PRZETARGowa pl - Czasopismo Prawo Zamówień Publicznych