Ważne informacje

Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam. z art. 117 ust. 4

Wzór do pobrania tutaj. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Zasada ta obowiązywała na gruncie poprzedniej ustawy Prawo zamówień publicznych, ma również...

Aktualizacja – Nowe PZP w pytaniach i odpowiedziach

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych można zapoznać się ze stale rosnącą  bazą wiedzy dotyczącej aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo...

Wzór oświadczenia na podst. art 56 ust. 3

OŚWIADCZENIE z art. 56 ust. 3 Pzp (o podstawach skazania) Pobierz tutaj.

Wzór oświadczenia na podst. art 56 ust. 2

OŚWIADCZENIE z art. 56 ust. 2 Pzp (o konflikcie interesów). Pobierz tutaj.

UZP a edukacja Zamawiających

Urząd Zamówień Publicznych informuje na swojej stronie internetowej na temat bogatej oferty edukacyjnej na ten rok. Jak wskazuje Urząd w roku 2021 działania edukacyjne...

W co zainwestujemy Fundusze Europejskie? Konsultacje Umowy Partnerstwa rozpoczęte

18 stycznia ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, najważniejszego dokumentu określającego, w co Polska zainwestuje fundusze europejskie na lata 2021-2027. Chodzi o 76 miliardów euro...

Przebieg postępowań w trybie podstawowym

Urząd Zamówień Publicznych wskazał schematy postępowań w trybie podstawowym. Wariant 1 - bez negocjacji Wariant 2 - z możliwością negocjacji Wariant 3 - obligatoryjność negocjacji Więcej tutaj (link).

Wskazówki dla zamawiających publicznych do opracowania analizy potrzeb i wymagań

Jak czytamy na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: Rada Zamówień Publicznych, doceniając wagę analizy potrzeb i wymagań, o której mowa w art. 83 ustawy z dnia...

Zamówienia publiczne na innowacje – opracowanie od UZP

Urząd Zamówień Publicznych przygotował publikację poświęconą zamówieniom publicznym na innowacje. Publikacja przygotowana przez Urząd zawiera szczegółowy opis kilku projektów realizowanych przez sektor publiczny. Swoimi...

Kolejne funkcjonalności Platformy e-Zamówienia oddane do użytku

W dniu 18.01.2021r. dzisiaj oddane do użytku zostały następujące funkcjonalności Platformy e-Zamówienia: Ogłoszenie o wynikach konkursu;Ogłoszenie o zmianie umowy;Ogłoszenie o wykonaniu umowy;Ogłoszenie o spełnianiu okoliczności. Więcej...