P R Z E T A R G O W A . P L

Chciałem skomentować ważny wyrok KIO 415/20 dot. technicznych aspektów związanych z elektronizacją. Zdajemy sobie sprawę, że jako operator platformazakupowa.pl nie mamy doświadczenia w KIO, gdyż dotąd żaden Wykonawca nie odwoływał się, podając jako powód złe działanie naszego systemu. Staramy się jednak pomagać naszym konkurentom oraz uczyć się na ich błędach. W ten sposób każdy może na tym zyskać (operatorzy, wykonawcy i zamawiający).

W wyroku KIO czytamy, że Zamawiający wysłał przez platformę komercyjną wezwanie do uzupełnienia dokumentów. Założył przy tym, że platforma ta wysyła powiadomienia. W wyroku KIO możemy przeczytać, że nie można Wykonawcy zarzucić niedołożenia należytej staranności w związku z zaniechaniem bieżącego monitorowania platformy, czy przypadkiem Zamawiający czegoś nie zamieścił.

Za udowodnione uznano, że platforma posiada funkcjonalność wysyłania powiadomień mailowych o zamieszczeniu na platformie elektronicznej korespondencji skierowanej do Wykonawców. Wynika to nie tylko z przedstawionej przez Wykonawcę korespondencji z przedstawicielem operatora platformy zakupowej, ale również z tego, że o zamieszczeniu wcześniej kierowanej korespondencji Wykonawca został poinformowany mailowo.

Skoro więc Wykonawca miał wiedzę, że taka funkcjonalność na platformie istnieje, to mógł działać w zaufaniu do sposobu jej funkcjonowania i uznać, że brak informacji mailowych oznacza, że żadna nowa korespondencja nie została do niego skierowana.

W związku z dodaniem nowego dokumentu w korespondencji oferty w postępowaniu ZP-261- 70/2019 o godzinie 08:09 dnia 13-02-2020 zostało wysłane do Wykonawcy powiadomienie w systemie. Powiadomienie mailowe z uwagi na przejściowe trudności w działaniu systemu mailingowego nie zostało wysłane, co potwierdził operator platformy.

Rekomendacja platformazakupowa.pl

Operatorowi platformy rekomendujemy trzystopniowy system powiadomień, który stosujemy w platformazakupowa.pl, a który dotyczy pobierania dla bezpieczeństwa Zamawiającego i Wykonawcy 3 statusów:

Pierwszy to data wysłania przez Zamawiającego wiadomości i zgodnie z powyższym rysunkiem jest to 2020-05-22 o 09:19. Dodatkowo platformazakupowa.pl pobiera status od zewnętrzego opaeratora, który zajmuje się wysyłaniem wiadomości. Status “wiadomość przyjęta” oznacza, że wiadomość została dostarczona na serwer Wykonawcy. Ostatnią ważną informacją dla Zamawiającego jest to, kiedy Wykonawca odczytał wiadomość. W przypadku odwołania w KIO wystarczy potwierdzić, że wiadomość została dostarczona na serwer Wykonawcy (to, że np. trafiła do SPAM jest problemem Wykonawcy, wg różnych wyroków KIO). Niemniej jednak jesteśmy zdania, że Zamawiający powinien interweniować, jeżeli widzi, że wiadomość nie została odczytana przez Wykonawcę, dlatego też ma status odczytania wiadomości. Daje mu to poczucie komfortu oraz pokazuje proaktywne podejście do Wykonawcy, co zawsze przekłada się na większą ilość ofert dobrej jakości.

Na koniec zachęcam do przeczytania ważnego raportu NIK dot. miniPortalu i jego niezgodności z art. 10b ustawy Pzp (czytaj więcej).

Elektronizacja to coraz nowo pojawiające się pytania?

Na niektóre z nich odpowiemy podczas I Ogólnopolskiego Kongresu dla Praktyków Prawa Zamówień Publicznych. Sprawdź co przygotowaliśmy.

Grzegorz Klimarczyk

Grzegorz Klimarczyk

Ekspert w obszarze zakupów biznesowych i elektronizacji zamówień publicznych. Autor licznych poradników dostępnych m. in. na empik.com. W Open Nexus Sp. z o.o. pełni funkcję Prezesa Zarządu od 2009. Sukces nigdy nie jest ostateczny. Porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko odwaga.

linkedin strona www

Polecane artykuły

Platforma przetargowa to portal e-usług dla podmiotów publicznych, JST i firm sektorowych do elektronicznej obsługi przetargów i zakupów do 30tys EUR. Elektronizuj przetargi z Liderem!

DANE FIRMY

OPEN NEXUS SP. Z O. O.
ul. 28 Czerwca 1956 Roku 398B
61-441 Poznań
NIP: 7792363577
KRS: 0000335959

 

Copyright © 2020 Przetargowa.pl | Powered by Open Nexus