P R Z E T A R G O W A . P L

Witamy Państwa ponownie!

Świat obiegła informacja o tym, że UZP udostępnił wyczekiwany Mini Portal UZP (szerzej o Mini Portalu pisaliśmy tu). Link do źródła, czyli strony UZP (kliknij tu). Cieszymy się, że tworzone są rozwiązaniu w oparciu o doświadczenie UZP, tym samym jeszcze chętniej sprawdzimy proponowane rozwiązanie i sprawdzimy czy i na ile Mini Portal UZP jest w stanie pomóc nie tylko Zamawiającym, ale także Wykonawcom.

 

1. Na początek… pierwsze wrażenie.

Jak tylko została udostępniona aplikacja testowa nasz zespół testerski pełny pasji zabrał się za testowanie.

 

Niezgodny z Ustawą Pzp?

W pierwszej kolejności skupiliśmy się na podstawowych zagadnieniach Ustawy PZP, z którymi Zamawiający spotykają się na codzień. Co mówi Art. 50. ust. 2 ustawy Pzp:

W przypadku złożenia po terminie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zamawiający niezwłocznie zwraca wniosek. W przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu wniosku po terminie oraz zwraca wniosek po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Próbowaliśmy więc zastosować ten zapis ustawy na Mini Portalu UZP i …

Możliwe konsekwencje:

  • Zamawiający obarczony jest niedostosowaniem się do Ustawy PZP (nie zapominajmy, że każdy w tym przypadku jest równy, korzystanie z portalu nieprzygotowanego na Ustawę PZP nie zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności);

ePUAP, czyli integralna część Mini Portalu bez którego ten nie może funkcjonować.

Przytoczę artykuł z byłą Minister Cyfryzacji Anną Streżyńską (źródło):

W systemie, który kosztował ponad 120 mln zł, zarejestrowało się ok. 580 tys. osób, choć aktywnie korzysta połowa z nich, a i to głównie urzędnicy. Mało tego, wystarczy jedynie 600 procesów jednocześnie, by system odmawiał współpracy.

Chyba coś w tym jest, gdyż nasi testerzy doszli do w dość krótkim czasie do momentu wystąpienia błędu “500”. Czym jest błąd 500? Jest to krótko pisząc “Wewnętrzny błąd serwera 500”. Innymi słowami tymczasowa awaria serwera, na którym działa aplikacja. W przypadku składania oferty w przetargu takie sytuacje są niedopuszczalne.

Możliwe konsekwencje:

  • Wykonawca nie składa oferty ze względu na błąd aplikacji;
  • Zamawiający podczas wystawiania postępowania traci swoją pracę, gdyż nagle występuje błąd;
  • Serwer zostaje przeciążony (jeśli za dużo osób będzie działać na aplikacji) co powoduje zwiększonym czasem oczekiwania na reakcje aplikacji;

 

Mini Portal UZP dla małych?

W artykule: Miniportal UZP – fakty i mity #nowePzp cz. 2 została poruszona kwestia elektronizacji zamówień publicznych w bardziej przystępnej formie. O miniportalu dowiemy się więcej w 36 min 30 sekundzie (bezpośredni link).

Co Pani Martyna Horęda, Zastępca Dyrektora, Departament Rozwoju Systemów Ministerstwa Cyfryzacji, mówiła o Minportalu PZP? Parafrazując i skracając wypowiedź ówczesnej reprezentantki Ministerstwa Cyfryzacji:

Powstał pomysł po stronie UZP przygotowania planu B, coś co UZP nazywa Miniportalem UZP. Nie jest to taki portal jak Pan Grzegorz reprezentuje (dot. platformazakupowa.pl). Miniportal jest skierowany do mniejszych jednostek lub takich, które nie posiadają rozwiązań lub nie potrzebują dużych systemów (nie prowadzą skomplikowanych przetargów bądź nie prowadzą ich w dużych ilościach).

Niestety przeczyło to komunikatom UZP, które w kwestiach systemowych nie jest najlpepszym propagatorem wiedzy.

 

2. Porównanie Mini Portalu z platformazakupowa.pl

Instrukcje, które zostały udostępnione (bezpośredni link) pokazują jak daleko UZP jest związku z przygotowaniem się na elektronizacje Zamówień Publicznych.

  • Mini Portal nie szyfruje ofert, ani nie odszyfruje ich (należy to wykonywać ręcznie za pomocą programów)
  • Mini Portal nie integruje się z TED
  • Mini Portla nie integruje się z BIP Zamawiającego
  • Mini Portal nie jest stworzony w technologii RWD (Technika projektowania strony www, tak aby jej wygląd i układ dostosowywał się automatycznie do rozmiaru okna przeglądarki, na której jest wyświetlany np. przeglądarki, smartfonów czy tabletów.
  • Mini Portal nie oferuje postępowań poniżej progu, oraz realizowania progu bez zbierania ofert (procedury uproszczone)

 

Jest też udostępniony plan działań dla zainteresowanych:

Pojawiła się także instrukcja oraz FAQ.

Warto również przypomnież, że w założeniach koncepcyjnch Mini Portalu brak jest archiwum danych (obowiązek archiwizacji spoczywa na Zamawiających) oraz integracji z platformą e-Zamówienia.

Będziemy się dzielić z Wami naszymi spostrzeżeniami, a jeżeli chcecie abyśmy zajęli się jakąś kwestią to zachęcamy do kontaktu.

 

P.S. Dziś tj. 22.10.2018 nie pokorzystamy w ePUAP 🙂

Lubimy kontakt i bliską współpracę, dlatego zawsze możesz spodziewać się od nas sporego zaangażowania i chęci do pomocy.

DANE FIRMY

OPEN NEXUS SP. Z O. O.
ul. 28 Czerwca 1956 Roku 398B
61-441 Poznań
NIP: 7792363577
KRS: 0000335959

Copyright © 2019 Przetargowa.pl | Powered by Open Nexus