Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaNEWSY ze świata zamówień publicznychUCHWAŁA Komitetu ds. kontroli zamówień publicznych

UCHWAŁA Komitetu ds. kontroli zamówień publicznych

Komitet ds. kontroli zamówień publicznych w dniu 11.11.2022 r. podjął uchwałę w sprawie ustawowego obowiązku uwzględniania przez organy kontroli wyników przeprowadzonej wcześniej kontroli innego organu.

Aktualizacja 22.03.2023

Dużo kwestii w Prawie zamówień publicznych jest niejednoznacznych i niepewnych, ale jedno co jest pewne to kontrola

Kontrola zamówień publicznych może obejmować różne aspekty procesu, takie jak planowanie zamówienia, ogłaszanie przetargów, ocenę ofert, wybór wykonawcy, zawieranie umowy oraz jej realizację i rozliczenie. Kontrola ta może być przeprowadzana przez różne organy i instytucje.

Co robić, aby zminimalizować stres związany z kontrolą:

  • przygotować dokumenty zgodnie z wymaganiami,
  • prowadzić dokładną dokumentację, 
  • skorzystać z pomocy ekspertów, 
  • zaplanować proces i utrzymywać dobrą komunikację z organami odpowiedzialnymi.

A o tym jak komunikować się z organami kontrolnymi podczas czynności kontrolnych dowiesz się z nowego odcinka KONTROLA zamówień publicznych – 3 rady jak się do niej PRZYGOTOWAĆ na kanale YouTube PRZETARGowa 👇


Aktualizacja 25.11.2022

Podjęcie uchwały przez Komitet to wypełnienie ustawowych zadań w zakresie:

  • monitorowania i analizy działalności organów kontroli, o których mowa w art. 596 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), w zakresie kontroli legalności udzielania zamówień, w tym dokonywania analizy przypadków, w których działania tych organów ujawniły nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów o zamówieniach, a także rozbieżności w stosowaniu lub rozumieniu tych przepisów, oraz przygotowywanie wniosków z tej analizy;
  • proponowanie działań, w tym działań zapobiegawczych, odpowiadających wnioskom z analizy, o której mowa w pkt 1;

W uchwale przeczytamy, że ustawowy obowiązek uwzględniania wyników przeprowadzonej wcześniej kontroli innego organu, o którym mowa w art. 597 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (źródło), oznacza obowiązek analizy wyników przeprowadzonej wcześniej kontroli innego organu pod kątem zasadności odstąpienia od przeprowadzenia ponownej kontroli udzielania tego samego zamówienia lub przyjęcia przez organ kontroli tych wyników w całości, lub części jako swoich.

Jest to możliwe bez przeprowadzenia ponownej kontroli udzielania danego zamówienia lub po jej przeprowadzeniu. Uwzględnienie wyników przeprowadzonej wcześniej kontroli innego organu nie oznacza zatem obowiązku automatycznego przyjmowania tych wyników w całości lub części jako swoich, lecz obowiązek wzięcia ich pod uwagę i rozważenia na etapie planowania, wszczynania lub prowadzenia kontroli. 

Komitet uznał za zasadne podkreślenie, w oparciu o analizę przepisów działu XI ustawy Pzp i uzasadnienia do nich, że pożądanym przez ustawodawcę kierunkiem działań organów kontroli jest uwzględnianie wyników kontroli innych organów w celu podniesienia efektywności ich działania oraz ograniczenia przypadków dublowania kontroli tego samego postępowania.

Źródło: TUTAJ.

Więcej wiadomości w newsletterze PRZETARGowa.pl. Bądź na bieżąco! 👇

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Justyna Jaworska - Pietraszko

    Redaktor Naczelna czasopisma PRZETARGowa.pl Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w przygotowywaniu, prowadzeniu oraz koordynacji i nadzorze procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji rządowej, sektorze samorządowym oraz służbie zdrowia. Trener na wielu szkoleniach otwartych i zamkniętych, doradca zamawiających i wykonawców w zakresie postępowań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj