Platformazakupowa.pl przeciera szlaki w nowym trybie podstawowym

Na platformie zakupowej Open Nexus ukazało się pierwsze postępowanie prowadzone w trybie podstawowym, realizowane przez 22. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Malborku.

Podmiotem postępowania jest dostawa warzyw i owoców dla tegoż zamawiającego (link tutaj).

Jesteśmy podwójnie dumni, z uwagi na fakt, iż to właśnie Klienci Open Nexus przecierają szlaki w rzeczywistości nowej ustawy Prawo zamówień publicznych i pełnej elektronizacji zamówień publicznych.

Więcej informacji na temat nowego ustawowego trybu podstawowego jest dostępnych pod linkiem (tryb podstawowy w pigułce – najważniejsze informacje).

Jednocześnie za Urzędem Zamówień Publicznych informujemy o kolejnych postępach w projekcie e-Zamówienia (sprawdź tutaj).

  • prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych, zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji poświęconych prawu zamówień publicznych - komentarzy praktycznych dla „LEX Zamówienia Publiczne”, książek „Prawo zamówień publicznych. Regulaminy, wzorcowa dokumentacja postępowania, orzecznictwo” oraz „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców” (współautor). Ponad dziesięć lat doświadczenia w systemie zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

To Cię może zainteresować

PRZETARGowapl Zamówienia publiczne

New call-to-action

Najpopularniejsze

Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam. z art. 117 ust....

Wzór do pobrania tutaj. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Zasada ta obowiązywała na gruncie poprzedniej ustawy Prawo zamówień publicznych, ma również...

Konsorcjum w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Zasada ta obowiązywała na gruncie poprzedniej ustawy Prawo zamówień publicznych, ma również swoje zastosowanie w...

Aktualizacja – Nowe PZP w pytaniach i odpowiedziach

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych można zapoznać się ze stale rosnącą  bazą wiedzy dotyczącej aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo...

PRZETARGowa pl - Czasopismo Prawo Zamówień Publicznych