P R Z E T A R G O W A . P L

Webinar

Kryteria Oceny Ofert
w Przetargach Publicznych

Najważniejsze aspekty, dotyczące realizacji zasady 

BEST VALUE FOR MONEY 

Właściwie procedowane zamówienie publiczne powinno prowadzić do udzielenia zamówienia efektywnego ekonomicznie. Ma zapewnić najlepszy stosunek nakładów do uzyskanych efektów w wyniku stosowania sprawnego oraz szybkiego procesu.

Pobierz prezentacje

i orzymaj bezpośredni dostęp do slajdów

Poprzedni
Następny

Chcesz z nami porozmawiać?

Platforma przetargowa to portal e-usług dla podmiotów publicznych, JST i firm sektorowych do elektronicznej obsługi przetargów i zakupów do 30tys EUR. Elektronizuj przetargi z Liderem!

DANE FIRMY

OPEN NEXUS SP. Z O. O.
ul. 28 Czerwca 1956 Roku 398B
61-441 Poznań
NIP: 7792363577
KRS: 0000335959

 

Copyright © 2020 Przetargowa.pl | Powered by Open Nexus