Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy przetargowa.pl

Właścicielem przetargowa.pl i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest operator platformazakupowa.pl: Open Nexus Sp. z o.o. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000335959, NIP 7792363577, REGON 301196705, kapitał zakładowy 67050 PLN, numer rachunku bankowego 77116022020000000148511753, e-mail cwk@platformazakupowa.pl zwany dalej Open Nexus.

Jako Administrator Danych Osobowych, zgodnie z prawem, nie byliśmy zobowiązani do wyznaczenia IOD, jednak troszcząc się o Twoje dane, powołaliśmy IOD, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@platformazakupowa.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. Open Nexus dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności danych Użytkowników odwiedzających przetargowa.pl

§ 1 Jak zbieramy dane?

Open Nexus zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością. Dane osobowe Użytkowników są zbierane ciasteczkach cookies oraz w przypadku zapisania się Użytkownika na listę mailingową. W przypadku zapisania się do listy mailingową Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość e-mail, która służy do potwierdzenia chęci zapisania się na wybraną listę mailingową. Podczas korzystania ze stron przetargowa.pl pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Twojego komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego). Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na przetargowa.pl. W każdej chwili użytkownik może wypisać się z listy mailingowej poprzez link zawarty w treści wiadomości, Open Nexus korzysta z zewnętrznego oprogramowania do wysyłania wiadomości e-mail. Open Nexus profiluje automatycznie zebrane adresy e-mail w celu zebrania informacji odnośnie preferencji danego użytkownika (czy interesuje się prawem zamówień publicznych, czy zainteresowany jest materiałami edukacyjnymi takimi jak m.in e-booki) w celu przesyłania odpowiednich treści dostosowanych do jego potrzeb i zainteresowań.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

W przypadku dokonania zapisania się na listę mailingową dane użytkownika są wykorzystywane do wysyłania ustalonej treści np. informacji związanej z nowymi wydarzeniami organizowanymi przez Open Nexus Sp. o.o., treści edukacyjnej np. artykułów oraz innych informacji. Wyświetlania informacji, które trafiają w preferencje Użytkownika np. dedykowane reklamy, zapisy na warsztaty, publikacje.

§ 3 Mechanizm Cookies, Adres IP

przetargowa.pl używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one przez Open Nexus za pośrednictwem przetargowa.pl na komputerze osoby odwiedzającej przetargowa.pl, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi Twój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Open Nexus usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających przetargowa.pl. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych informacji na przetargowa.pl.

Open Nexus może wykorzystywać dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera, zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez przetargowa.pl, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Twoją zgodą (wyrażoną poprzez zaakceptowanie plików cookies). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników przetargowa.pl. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z przetargowa.pl będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Open Nexus może gromadzić Twoje adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej przetargowa.pl przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Open Nexus przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu przetargowa.pl, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści przetargowa.pl. przetargowa.pl zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Open Nexus nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Ciebie, by po przejściu za pośrednictwem przetargowa.pl na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

§ 4 Dostęp do danych

Do danych osobowych zbieranych przez przetargowa.pl mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Open Nexus. Twoje dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”. W każdym momencie masz możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy mailingowej bezpośrednio w wiadomości.

§ 5 Zabezpieczenia

Open Nexus stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Open Nexus zobowiązuje się chronić wszelkie Twoje dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Dane osobowe w Open Nexus są chronione zgodnie z obowiązującymi Ustawami w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

Open Nexus zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy do IOD Tomasz Ptak na adres: iod@platformazakupowa.pl. Pozostałe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku nr 1 Klauzuli informacyjnej dla Uczestników.