P R Z E T A R G O W A . P L
Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych

Jawność postępowania jako kluczowy element zamówień publicznych Jedną z najważniejszych zasad w zamówieniach publicznych jest zasada jawności. Jawność postępowania ma

Akty wykonawcze do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

W związku z planowanym wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2021r. ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych na stronie Rządowego

Użyczanie certyfikatów podmiotów trzecich. Komentarz do wyroku KIO 508/20

Od kilku już lat uczestnicy rynku zamówień publicznych przyzwyczaili się, że wykonawca nie musi spełniać samodzielnie wszystkich wymogów określonych w

Kary umowne w zamówieniach publicznych pod ścisłym nadzorem

Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych wejdzie w życie 1 stycznia 2021r. Obecnie przedstawiane są propozycje jej

Płaca minimalna w zamówieniach publicznych

Przepisy o płacy minimalnej dotyczą nie tylko przedsiębiorców, mają zastosowanie w sektorze publicznym. Przestrzeganie poziomu minimalnego wynagrodzenia jest także obowiązkiem

Polityka zakupowa państwa w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych. Czy jest szansa na prawdziwą strategię zakupową sektora publicznego w Polsce?

Określenie „Polityki zakupowej państwa” pojawiło się po raz pierwszy w „Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych”, która została  opracowana przez Ministerstwo

Zamówienia publiczne w czasach COVID. Co Nam zostaje po czasach pandemii?

W związku z trwającym zagrożeniem i możliwością zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 wiele działań i swobód zostało graniczonych. W pierwszej kolejności

Definicja rażąco niskiej ceny – ktokolwiek widział, ktokolwiek wie

Badanie rażąco niskiej ceny wciąż przynosi wykonawcom i zamawiającym sporo problemów. Znaczenie oceny i postępowania wyjaśniającego w tym zakresie ma kluczowe znaczenie dla

Efektywność w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Proces zakupowy powinien być efektywny. Jest to szczególnie istotne w zamówieniach publicznych, za których pośrednictwem ma miejsce wydatkowanie środków. Nowa

Platforma przetargowa to portal e-usług dla podmiotów publicznych, JST i firm sektorowych do elektronicznej obsługi przetargów i zakupów do 30tys EUR. Elektronizuj przetargi z Liderem!

DANE FIRMY

OPEN NEXUS SP. Z O. O.
ul. 28 Czerwca 1956 Roku 398B
61-441 Poznań
NIP: 7792363577
KRS: 0000335959

 

Copyright © 2020 Przetargowa.pl | Powered by Open Nexus