P R Z E T A R G O W A . P L
Zmiana umowy w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Zawarcie umowy o udzielenie zamówienia publicznego z wyłonionym w drodze postępowania wykonawcą to ukoronowanie szeregu działań zamawiających odpowiedzialnych za prowadzenie

Nowelizacja nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Czy czekają Nas rewolucyjne zmiany?

Dla wszystkich czekających na wejście w życie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych i przygotowujących swoje organizacje

Pozasądowe rozwiązywanie sporów w nowym Prawie zamówień publicznych. Klauzula mediacyjna oraz koncyliacyjna

Celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór oferty najkorzystniejszej oraz zawarcie umowy z wykonawcą. Zawarcie umowy jako takiej, nie

Umowy w zamówieniach publicznych. Jakie zmiany czekają w nadchodzącej ustawie?

Nowa Ustawa PZP a umowy w zamówieniach publicznych Celem każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór oferty najkorzystniejszej i

Platforma przetargowa to portal e-usług dla podmiotów publicznych, JST i firm sektorowych do elektronicznej obsługi przetargów i zakupów do 30tys EUR. Elektronizuj przetargi z Liderem!

DANE FIRMY

OPEN NEXUS SP. Z O. O.
ul. 28 Czerwca 1956 Roku 398B
61-441 Poznań
NIP: 7792363577
KRS: 0000335959

 

Copyright © 2020 Przetargowa.pl | Powered by Open Nexus