P R Z E T A R G O W A . P L

Żaba w Pzp

Obserwując wielu Zamawiających w oparciu o Pzp od kuchni zauważamy marnotrawstwo, którego oni nie dostrzegają. Dla lepszego zobrazowania problemu, można by tu przytoczyć eksperyment z żabą:

Przeprowadzono eksperyment wkładając żabę do garnka z gorącą wodą. Rezultat był natychmiastowy i przewidywalny. Żaba wyskakuje, jak tylko poczuje wysoką temperaturę wody.

Powtórzono jednak eksperyment wkładając żabę do garnka wypełnionego wodą o temperaturze pokojowej. Żabie się spodobało. Zaczynamy bardzo powoli podgrzewać wodę w garnku. Temperatura powoli wzrasta. Żabie jest coraz przyjemniej, cieplutko. Temperatura dalej powoli rośnie. Woda już osiągnęła temperaturę wrzenia, a żaba … się ugotowała.

 

Jak to się ma do zakupów pod reżimem Pzp?

Gdy powstała ustawa Prawo zamówień publicznych panowało przekonanie, że to dobry kierunek, gdyż brakowało regulacji, panowała “wolnoamerykanka”. Wrzuciliśmy jednak Zamawiających do garnka z letnią wodą i zaczęliśmy kolejnymi nowelizacjami ustawy powoli podgrzewać wodę. Efekt jest podobny do tego z eksperymentu. Mało kto zwraca uwagę na efektywność zakupów, a większość poszukuje “dupo…ów”, czyli tzw. podkładek, i temu podporządkowuje proces zakupowy.

Przytoczę tu badania A. Borowca (patrz rysunek 1), który badał rozwój innowacyjnych zamówień publicznych. W badaniach ankietowych przeprowadzonych w pierwszej połowie 2016 roku wśród słuchaczy studiów podyplomowych.

Rysunek 1 Pzp

Rysunek 1. Rozwiązania w zakresie poprawy innowacyjności postępowań w opinii ankietowanych
Źródło: A. Borowiec, Bariery rozwoju innowacyjnych zamówień publicznych w świetle badań empirycznych, w: M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, S. Mazur, Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego, Fundacja gospodarki i administracji publicznej, Kraków 2016, s. 185

Autor przeprowadził także drugie badania ankietowe dotyczące kreowania innowacyjności przez firmy sektora MSP biorące udział w przetargach publicznych, a więc Wykonawców. Kwestionariusz ankietowy skierował do 800 firm, którym wcześniej udało się wygrać przynajmniej jedno postępowanie o zamówienie publiczne. Dzięki bezpośrednim wywiadom kwestionariuszowym udało się uzyskać 579 wypełnionych ankiet. Listę Wykonawców, do których została skierowana ankieta sporządzono w oparciu o ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Dobór próbki do badania pozwolił na udział w nim tylko tych podmiotów, których oferty okazały się najkorzystniejsze i zostały zrealizowane przez jednostki dysponujące środkami publicznymi. Ilość firm oraz ich struktura pozwalają na wnioskowanie co do kreowania popytu na innowacje przez państwo poprzez wykorzystanie zamówień publicznych. Wyniki zaprezentowano na rysunku  2.

Rysunek 2 Pzp

Rysunek 2. Czynniki blokujące zakup innowacji przez instytucje zamawiające w opinii przedsiębiorstw sektora MSP
Źródło: A. Borowiec, Zamówienia publiczne jako instrument kreowania popytu na innowacje, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013, s.120

 

Wnioski pozostawiamy czytelnikom 

Dla nas była to inspiracja dla próby stworzenia wzorcowego regulaminu zakupowego dla Pzp, tak by eliminować mierność, a promować innowacyjność! Celem było wyeliminowanie ww. czynników blokujących zakup innowacji przez Pzp. Czy nam się udało?

Zainteresowanych tą tematyką zapraszamy na dwa godzinne webinaria 26.04 oraz 17.05, podczas których omówimy jak sprawić by zakupy pod reżimem Pzp z miernych stały się innowacyjne.

WYBIERZ DOGODNY DLA CIEBIE TERMIN:

ZAPISZ SIĘ NA WEBINAR 26.04 godz. 12

ZAPISZ SIĘ NA WEBINAR 17.05 godz. 12 

Po webinarach,  9.06.2017 od 10:00 do 13:00  w Poznaniu organizujemy bezpłatne warsztaty dla Pzp. Z uwagi na limit miejsc, wstęp zostanie ograniczony do Naczelników Zamówień Publicznych, Sekretarzy lub osób zarządzających jednostką (jedna osoba na Zamawiającego). Mając na uwadze, że podobne warsztaty, które organizujemy dla biznesu cieszą się bardzo dużą frekwencją (czytaj więcej), każdy z uczestników otrzyma potwierdzenie zarezerwowanego miejsca. Pierwszeństwo mają Klienci Open Nexus.

 ZAPISZ SIĘ NA WARSZTATY 9.06

Całość wraz badaniami zostanie opublikowana w Poradniku zakupowym: Klucz do zakupów w zamówieniach publicznych, który ukaże się w księgarniach Empik.com w drugiej połowie roku. Aktualności dotyczące poradnika będą publikowane na www.klimarczyk.pl/poradniki-zakupowe 

 

Lubimy kontakt i bliską współpracę, dlatego zawsze możesz spodziewać się od nas sporego zaangażowania i chęci do pomocy.

DANE FIRMY

OPEN NEXUS SP. Z O. O.
ul. 28 Czerwca 1956 Roku 398B
61-441 Poznań
NIP: 7792363577
KRS: 0000335959

Copyright © 2019 Przetargowa.pl | Powered by Open Nexus