Numer 2 | Grudzień-Styczeń 2020

Numer 2 | Grudzień-Styczeń 2021

Co znajdziesz w środku?

 • Zamówienia publiczne. Wydarzenia
 • Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Ewolucja, czy rewolucja systemu zamówień publicznych w Polsce?
 • Analiza potrzeb i wymagań w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych
 • Aspekty techniczne odrzucania ofert w przetargach
 • Zmiana umowy w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych
 • Najczęstsze błędy wykonawców w zakresie elektronizacji – omówienie kluczowych wyroków KIO i propozycje jak zaradzić tym błędom
 • Najczęściej popełniane błędy w praktyce wykonawców
 • Raport z realizacji zamówienia w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych
 • Kryterium oceny ofert – perspektywa 4 lat praktyki
 • Wadium w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych
 • ...i wiele innych

Archiwum czasopism

Szukasz starszego wydania? Chcesz pobrać na swój komputer poprzednie wydania? Sprawdź nasze archiwum!

Wydawca czasopisma

Open Nexus Sp. z o.o. ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000335959, NIP 7792363577, REGON 301196705, kapitał zakładowy 62000 PLN, numer rachunku bankowego 77116022020000000148511753, e-mail cwk@platformazakupowa.pl