Numer 3| Luty - Marzec 2021

Numer 3

Co znajdziesz w środku?

 • Podsumowanie roku. Wywiad z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych.
 • Lider w świecie zamowień publicznych. Wywiad z Kamilą Mizeracką.
 • Co z tym partnerstwem?
 • Klauzule abuzywne w nowym prawie zamówień publicznych.
 • Konsorcjum w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych.
 • Udostępnienie ofert w trybie art. 74 ust. 2 pkt 1 Prawa zamówień publicznych
 • Fundusze europejskie 2021 - 2027. Co Nas czeka w nowej perspektywie finansowej?
 • Procedura samooczyszczenia w nowym prawie zamówień publicznych
 • Unieważnienie postępowania w nowym prawie zamówień publicznych. Praktyczne omówienie przesłanek.
 • Zamówienia sektorowe w nowym prawie zamówień publicznych. Na co zwrócić uwagę?
 • Relacja działów zamówień publicznych z komórkami merytorycznymi. Klucz do osiągnięcia porozumienia w świecie zamówień publicznych.
 • Termin związania ofertą w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych.

Archiwum czasopism

Szukasz starszego wydania? Chcesz pobrać na swój komputer poprzednie wydania? Sprawdź nasze archiwum!

Wydawca czasopisma

Open Nexus Sp. z o.o. ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000335959, NIP 7792363577, REGON 301196705, kapitał zakładowy 62000 PLN, numer rachunku bankowego 77116022020000000148511753, e-mail cwk@platformazakupowa.pl