Numer 1 | Wrzesień-Październik 2020

Numer 1 | Wrzesień-Październik 2020

Co znajdziesz w środku?

  • Planowanie postępowań nowej ustawie Prawo zamówień publicznych
  • Dialog techniczny w zamówieniach publicznych. Jakie daje korzyści dla Zamawiającego?
  • Polityka zakupowa państwa w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych. Czy jest szansa na prawdziwą strategię zakupową sektora publicznego w Polsce?
  • Umowy w zamówieniach publicznych. Jakie zmiany czekają w nadchodzącej ustawie?
  • ...i wiele innych

Wydawca czasopisma

Open Nexus Sp. z o.o. ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000335959, NIP 7792363577, REGON 301196705, kapitał zakładowy 62000 PLN, numer rachunku bankowego 77116022020000000148511753, e-mail cwk@platformazakupowa.pl