analiza potrzeb i wymagań

Analiza potrzeb i wymagań w zamówieniach publicznych

Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych nałożyła na zamawiających szereg nieznanych dotychczas na...