Polityka zakupowa państwa

Rada Ministrów przyjęła Politykę zakupową państwa

Rada Ministrów przyjęła politykę zakupową państwa. To kluczowy dokument określający najważniejsze działania rządu dotyczące zamówień publicznych. Zamówienia...

Polityka Zakupowa Państwa. Kto faktycznie odpowiada za jej realizację?

Obowiązek przygotowania projektu Polityki zakupowej państwa wynika z art. 21 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo...

Konsultacje publiczne Polityki Zakupowej Państwa

Nowe Prawo zamówień publicznych, które weszło w życie 1 stycznia 2021 r., nakłada na rząd obowiązek przygotowania...