prawo zamówień publicznych

Analiza potrzeb i wymagań w zamówieniach publicznych

Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych nałożyła na zamawiających szereg nieznanych dotychczas na...

Dz.U.2021.1129 | Ustawa Prawo zamówień publicznych

Dz.U.2021.1129 | Ustawa Prawo zamówień publicznych Zapraszamy do zapoznania się z nowelizacją ustawy Pzp tutaj.