Uzasadnienie rozporządzenia dotyczącego elektronizacji zamówień publicznych

CZEGO DOTYCZY UZASADNIENIE? Prezentujemy Państwu uzasadnienie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. Zapraszamy do lektury. TREŚĆ UZASADNIENIA Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 10g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. […]

czytaj więcej