przygotowanie sprawozdania uzp

Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych za 2021 rok

Jak co roku o tej porze jednym z najgorętszych tematów w zamówieniach publicznych jest sprawozdanie do Prezesa...

Przygotowanie sprawozdania rocznego

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający zobowiązany jest sporządzić roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach...