sprawozdanie rocznie uzp

Przygotowanie sprawozdania rocznego

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający zobowiązany jest sporządzić roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach...