wadium

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Gwarancje zapłaty wadium od strony procesowej

Udział w przetargu publicznym wiąże się z wieloma wyzwaniami, z którymi musi zmierzyć się oferent. Jednym z...

Rozpoczęcie współpracy między Open Nexus, UNIQA TU S.A. oraz serwisem gwarancje24.pl

Z satysfakcją informujemy o rozpoczęciu współpracy pomiędzy Open Nexus Sp. z o.o. a UNIQA TU S.A. oraz...

Wadium od A do Z – jak zwiększyć szanse wygrania przetargu?

Na tytułowe pytanie dotyczące wadium najprościej można odpowiedzieć, że najłatwiej zwiększyć te szanse startując w większej liczbie...

Nieprawidłowe wniesienie wadium – komentarz do wyroku KIO z dnia 24 czerwca 2020 r.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Takie uprawnienie daje im wprost przepis art. 23...

Wadium w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021r.,...