zamawiający

Polityka Zakupowa Państwa. Kto faktycznie odpowiada za jej realizację?

Obowiązek przygotowania projektu Polityki zakupowej państwa wynika z art. 21 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo...

PrzetargOS, czyli jak skutecznie budować kompetencje w zamówieniach publicznych

Na wstępie niniejszego wpisu chciałbym przywołać słowa Benjamina Franklina, jednego z ojców założycieli stanów Zjednoczonych, który stwierdził,...

Zamówienia odpowiedzialne społecznie jako instrument walki z wykluczeniem społecznym. Perspektywa podmiotów ekonomii społecznej.

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne są obecne w naszym ustawodawstwie od wielu lat. W ślad za zapisami ustawowymi...

Rewolucja w odszkodowaniach za naruszenie PZP?

Uchwała Sądu Najwyższego (dalej SN) z dnia 25 lutego 2021 r. o sygn. III CZP 16/20 na...

Podwykonawca bierze wszystko. Słów kilka na temat zakresu zadań podwykonawcy w zamówieniach publicznych

Jednym z najciekawszych zagadnień, któremu na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia poświęcono wiele uwagi, również w treści samej ustawy...

Na problemy… facylitacja

Czy Wasza organizacja w pełni korzysta z potencjału pracowników? Ich kompetencji, doświadczenia, twórczych możliwości? Czy raczej macie...

Coaching w administracji publicznej

Coaching w administracji publicznej to temat, który jest często pomijany w codziennym funkcjonowaniu administracji. Wykorzystanie narzędzi oraz...

Instytucja rażąco niskiej ceny w Prawie zamówień publicznych

Problem rażąco niskiej ceny pojawiający się w ofertach składanych w trakcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych jest...