zamawiający

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Gwarancje zapłaty wadium od strony procesowej

Udział w przetargu publicznym wiąże się z wieloma wyzwaniami, z którymi musi zmierzyć się oferent. Jednym z...

Zasady zamówień publicznych. Czy warto się nimi przejmować?

Zanim odpowiemy sobie na tak postawione pytanie, warto zastanowić się chwilę dłużej nad tym czym w ogóle...

Rejestr umów powyżej 500 zł. Narzędzie do prowadzenia rejestru

Rejestr umów to ostatnio szeroko dyskutowany temat. Jawności gospodarowania środkami publicznymi jest jedną z najważniejszych zasad systemu...

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych. Perspektywa wykonawców

Na temat zagadnienia rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych napisano i powiedziano bardzo wiele, jednak liczne orzecznictwo...

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy — w jaki sposób sprawić, żeby pieniądze należne wykonawcy w całości trafiały na...

Polityka Zakupowa Państwa. Kto faktycznie odpowiada za jej realizację?

Obowiązek przygotowania projektu Polityki zakupowej państwa wynika z art. 21 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo...

PrzetargOS, czyli jak skutecznie budować kompetencje w zamówieniach publicznych

Na wstępie niniejszego wpisu chciałbym przywołać słowa Benjamina Franklina, jednego z ojców założycieli stanów Zjednoczonych, który stwierdził,...

Zamówienia odpowiedzialne społecznie jako instrument walki z wykluczeniem społecznym. Perspektywa podmiotów ekonomii społecznej.

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne są obecne w naszym ustawodawstwie od wielu lat. W ślad za zapisami ustawowymi...

Rewolucja w odszkodowaniach za naruszenie PZP?

Uchwała Sądu Najwyższego (dalej SN) z dnia 25 lutego 2021 r. o sygn. III CZP 16/20 na...

Podwykonawca bierze wszystko. Słów kilka na temat zakresu zadań podwykonawcy w zamówieniach publicznych

Jednym z najciekawszych zagadnień, któremu na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia poświęcono wiele uwagi, również w treści samej ustawy...

Na problemy… facylitacja

Czy Wasza organizacja w pełni korzysta z potencjału pracowników? Ich kompetencji, doświadczenia, twórczych możliwości? Czy raczej macie...

Coaching w administracji publicznej

Coaching w administracji publicznej to temat, który jest często pomijany w codziennym funkcjonowaniu administracji. Wykorzystanie narzędzi oraz...