zamówienia bagatelne

Zamówienia bagatelne. Co dalej?

Zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej Stały Komitet Rady Ministrów zakończył rozpatrywanie...

ZAMÓWIENIA (NIE) BAGATELNE

Nowa ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: NowePrZamPubl), począwszy od 1 stycznia...