zasada jawności

Więcej jawności w sektorze publicznym? Rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych

Na temat jawności w zakresie gospodarowania środkami publicznymi powiedziano i napisano już bardzo wiele. Temat ten od...