Sample Category Title

Jak przygotować się do kontroli? Jakimi zasadami powinny kierować się kontrole w elektronicznych zamówieniach?

Czyli zamówieniowy dekatrialog, bo i punktów 13 🙂 Oddaję w Wasze ręce opracowanie, które jest pokłosiem wielu szkoleń z zakresu elektronizacji zamówień publicznych. Jest to moje drugie podejście to tej materii, stąd też materiał zdecydowanie bardziej usystematyzowany i przemyślany, bo...

Nowy numer PRZETARGowa.pl Maj – Czerwiec!

Już jest! Czwarty numer czasopisma PRZETARGowa.pl Maj - Czerwiec! Temat numeru: Kongres PZP okiem Open Nexus i podsumowanie Huberta Nowaka, Prezesa UZP! 📌...

New call-to-action

Polityka zakupowa państwa

Rada Ministrów przyjęła Politykę zakupową państwa (M.P. z 2022 poz. 125), stanowiącą uzupełnienie ustawy Pzp. Jest to pierwszy, strategiczny...

Zamknięcie MiniPortalu – tymczasowej platformy UZP 

W związku z informacją o udostępnieniu Modułu ofert i wniosków na Platformie e-Zamówienia od 1 kwietnia 2022 roku Urząd...

Lista podstaw prawnych wyłączenia stosowania ustawy PZP w związku...

Poniżej zamieszczamy listę zmian ogłoszonych w dniu 12 marca 2022 r. pod poz. 583 ustawa z dnia 12 marca 2022...

Ustawa PZP i kary umowne. Odpowiadamy na Wasze pytania

Prawo Zamówień Publicznych i procesy, z którymi codziennie mają do czynienia Zamawiający nadal generują wiele pytań. Postanowiliśmy udostępnić dla...

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Immanentną cechą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego do wyboru wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie są warunki udziału w...

Dostępność cyfrowa. Co robisz źle?

Chociaż termin dostępności, a także dostępności cyfrowej, w przestrzeni publicznej jest odmieniany przez wszelkie możliwe przypadki, dla wielu tematyka...

Rada Ministrów przyjęła Politykę zakupową państwa

Rada Ministrów przyjęła politykę zakupową państwa. To kluczowy dokument...

Nowe rozporządzenia do ustawy Prawo zamówień publicznych

W Dzienniku Ustaw RP ogłoszone zostały  trzy nowe rozporządzenia...

Urząd Zamówień Publicznych podsumowuje 2021 rok w zamówieniach publicznych

Koniec roku i początek nowego zawsze sprzyja podsumowaniom. Wstecz,...

Nowy średni kurs złotego w stosunku do euro w ZP

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązywać będzie nowy średni...