UZP z nowym projektem badawczym

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że projekt badawczy przygotowany przez Uniwersytet Jagielloński (lidera projektu), Uniwersytet Gdański oraz Urzęd Zamówień Publicznych (lidera merytorycznego projektu) przeszedł pomyślnie ocenę formalną w ramach konkursu GOSPOSTRATEG III organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zadanie projektu

Jak informuje Urząd projekt ma za zadanie stworzenie interdyscyplinarnej, pogłębionej analizy polskiego systemu zamówień publicznych w latach 2017–2021 oraz opracowanie rekomendacji jego zmian, których celem będzie zwiększenie skuteczności.

Projekt lokuje się na pograniczu ekonomii, prawa i finansów publicznych. Po przeprowadzeniu badań podstawowych dotyczących systemu zamówień publicznych w Polsce na tle europejskim, w oparciu o bazy danych pozostające w dyspozycji Prezesa UZP, zostanie przeprowadzona analiza statystyczna, ustalona nowa matryca analizy funkcjonowania systemu, pozwalająca na ustalenie rzeczywistych barier skutecznego udzielania zamówień publicznych.

Jak projekt przyczyni się do wzrostu efektywności zamówień publicznych?

Okiem Rzecznika Urzędu Zamówień Publicznych – Pana Michała Trybusza

Rezultatem projektu będą dokumenty stanowiące istotną wartość dodaną dla uczestników rynku. Mowa tu o diagnozie polskiego systemu zamówień publicznych w wariantach przed wejściem i po wejściu w życie Nowego Prawa zamówień publicznych. Kolejnych dobrych praktykach, dalszej strategii zwiększania konkurencyjności. Mówimy również o założeniach metodyki prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach udzielania zamówienia.

Projekt traktuje więc system zamówień publicznych w sposób globalny, ale również dynamiczny uwzględniający dokonywane zmiany prawa i przenoszenie procesów w sferę elektroniczną. Spojrzenie na całość systemu, zarówno na jego mocne i słabe punkty, pozwoli w przyszłości wyciągnąć wnioski co do pożądanego kształtu regulacji i sposobu funkcjonowania.

Należy również podkreślić, że ewentualna realizacja projektu zbiegnie się w czasie z pierwszymi doświadczeniami funkcjonowania systemu na podstawie nowego Prawa zamówień publicznych. Mocno stawia ono na efektywność zamówień publicznych, m.in. poprzez położenie nacisku na wykonanie analizy potrzeb i wymagań.

Jak wykorzystamy wyniki badania?

Współistnienie tych dwóch czynników może pomóc w wyznaczeniu kierunku ewentualnych zmian. Prezes Urzędu wielokrotnie wskazywał, że po 1,5-2 latach obowiązywania Nowego Prawa zamówień publicznych, Urząd będzie chciał dokonać jego przeglądu pod kątem poszczególnych nowych instytucji w kontekście tego co wyszło, co nie spełniło założeń, a co należy poprawić lub zmienić.  Badania uzyskane w ramach projektu mogą być niezwykle pomocne w realizacji tego celu.

Kibicujemy zatem mocno temu projektowi, a o jego dalszych  losach będziemy informować w Naszym serwisie.

  • prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych, zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji poświęconych prawu zamówień publicznych - komentarzy praktycznych dla „LEX Zamówienia Publiczne”, książek „Prawo zamówień publicznych. Regulaminy, wzorcowa dokumentacja postępowania, orzecznictwo” oraz „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców” (współautor). Ponad dziesięć lat doświadczenia w systemie zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

To Cię może zainteresować

Ewolucja, czy rewolucja zamówień publicznych?

Już niebawem, bowiem od 1 stycznia 2021r. zacznie obowiązywać...

Jak zwiększyć ilość ofert w zamówieniach publicznych?

A co gdybyś dopuścił możliwość składania ofert zarówno papierowo...

Platformazakupowa.pl przeciera szlaki w nowym trybie podstawowym

Na platformie zakupowej Open Nexus ukazało się pierwsze postępowanie...

PRZETARGowapl Zamówienia publiczne

Najpopularniejsze

Wskazówki dla zamawiających publicznych do opracowania analizy potrzeb i wymagań

Jak czytamy na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: Rada Zamówień Publicznych, doceniając wagę analizy potrzeb i wymagań, o której mowa w art. 83 ustawy z dnia...

Zamówienia publiczne na innowacje – opracowanie od UZP

Urząd Zamówień Publicznych przygotował publikację poświęconą zamówieniom publicznym na innowacje. Publikacja przygotowana przez Urząd zawiera szczegółowy opis kilku projektów realizowanych przez sektor publiczny. Swoimi...

Kolejne funkcjonalności Platformy e-Zamówienia oddane do użytku

W dniu 18.01.2021r. dzisiaj oddane do użytku zostały następujące funkcjonalności Platformy e-Zamówienia: Ogłoszenie o wynikach konkursu;Ogłoszenie o zmianie umowy;Ogłoszenie o wykonaniu umowy;Ogłoszenie o spełnianiu okoliczności. Więcej...

PRZETARGowa pl - Czasopismo Prawo Zamówień Publicznych