UZP z nowym projektem badawczym

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że projekt badawczy przygotowany przez Uniwersytet Jagielloński (lidera projektu), Uniwersytet Gdański oraz Urzęd Zamówień Publicznych (lidera merytorycznego projektu) przeszedł pomyślnie ocenę formalną w ramach konkursu GOSPOSTRATEG III organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zadanie projektu

Jak informuje Urząd projekt ma za zadanie stworzenie interdyscyplinarnej, pogłębionej analizy polskiego systemu zamówień publicznych w latach 2017–2021 oraz opracowanie rekomendacji jego zmian, których celem będzie zwiększenie skuteczności.

Projekt lokuje się na pograniczu ekonomii, prawa i finansów publicznych. Po przeprowadzeniu badań podstawowych dotyczących systemu zamówień publicznych w Polsce na tle europejskim, w oparciu o bazy danych pozostające w dyspozycji Prezesa UZP, zostanie przeprowadzona analiza statystyczna, ustalona nowa matryca analizy funkcjonowania systemu, pozwalająca na ustalenie rzeczywistych barier skutecznego udzielania zamówień publicznych.

Jak projekt przyczyni się do wzrostu efektywności zamówień publicznych?

Okiem Rzecznika Urzędu Zamówień Publicznych – Pana Michała Trybusza

Rezultatem projektu będą dokumenty stanowiące istotną wartość dodaną dla uczestników rynku. Mowa tu o diagnozie polskiego systemu zamówień publicznych w wariantach przed wejściem i po wejściu w życie Nowego Prawa zamówień publicznych. Kolejnych dobrych praktykach, dalszej strategii zwiększania konkurencyjności. Mówimy również o założeniach metodyki prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach udzielania zamówienia.

Projekt traktuje więc system zamówień publicznych w sposób globalny, ale również dynamiczny uwzględniający dokonywane zmiany prawa i przenoszenie procesów w sferę elektroniczną. Spojrzenie na całość systemu, zarówno na jego mocne i słabe punkty, pozwoli w przyszłości wyciągnąć wnioski co do pożądanego kształtu regulacji i sposobu funkcjonowania.

Należy również podkreślić, że ewentualna realizacja projektu zbiegnie się w czasie z pierwszymi doświadczeniami funkcjonowania systemu na podstawie nowego Prawa zamówień publicznych. Mocno stawia ono na efektywność zamówień publicznych, m.in. poprzez położenie nacisku na wykonanie analizy potrzeb i wymagań.

Jak wykorzystamy wyniki badania?

Współistnienie tych dwóch czynników może pomóc w wyznaczeniu kierunku ewentualnych zmian. Prezes Urzędu wielokrotnie wskazywał, że po 1,5-2 latach obowiązywania Nowego Prawa zamówień publicznych, Urząd będzie chciał dokonać jego przeglądu pod kątem poszczególnych nowych instytucji w kontekście tego co wyszło, co nie spełniło założeń, a co należy poprawić lub zmienić.  Badania uzyskane w ramach projektu mogą być niezwykle pomocne w realizacji tego celu.

Kibicujemy zatem mocno temu projektowi, a o jego dalszych  losach będziemy informować w Naszym serwisie.

  • prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych, zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji poświęconych prawu zamówień publicznych - komentarzy praktycznych dla „LEX Zamówienia Publiczne”, książek „Prawo zamówień publicznych. Regulaminy, wzorcowa dokumentacja postępowania, orzecznictwo” oraz „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców” (współautor). Ponad dziesięć lat doświadczenia w systemie zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

To Cię może zainteresować

PRZETARGowapl Zamówienia publiczne

New call-to-action

Najpopularniejsze

Nowe PZP. Podsumowanie I Kwartału. Wywiad z Piotrem Mazuro

Nowe Prawo zamówień publicznych. Wnioski po pierwszym kwartale obowiązywania Łukasz Laszczyński: Panie Mecenasie, za Nami pierwszy kwartał obowiązywania nowego Prawa zamówień publicznych. Wobec tego aktu...

Europejskie ramy kompetencji dla specjalistów ds. zamówień publicznych

Nowe Prawo zamówień publicznych. Czy przybliża nas do   zakupów znanych ze świata biznesu? Łukasz Laszczyński:  Panie Andrzeju, mieliśmy okazję odbyć już bardzo wiele rozmów podczas...

Zamówienia publiczne z perspektywy Wykonawców. Elitarny klub, czy powszechnie dostępny rynek?

Wywiad z Andrzejem Malinowskim, Prezydentem PRACODAWCÓW RP Nowe prawo zamówień publicznych. Jak wyglądał proces legislacyjny z perspektywy Pracodawców RP? Łukasz Laszczyński: Od początku obecnego roku w...

PRZETARGowa pl - Czasopismo Prawo Zamówień Publicznych