Warsztaty dla Zamówień Publicznych 15.03.2018 – JEDZ (relacja)

Wstęp

W miniony czwartek odbyły się w Poznaniu kolejne warsztaty dla Zamówień Publicznych. W sali konferencyjnej Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego zebrali się Zamawiający m.in. z Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego czy Wielkopolski. Warsztaty podzielone były na dwie części. W pierwszej, prowadzonej przez p. Joannę Woźniewską z Urzędu Miasta Bydgoszczy, poruszony został temat przygotowywania sprawozdania z wydatków rocznych dla Prezesa UZP. W drugiej części zaprezentowałem Zamawiającym procedurę składania JEDZ elektronicznie. Co cieszy, w trakcie warsztatów wywiązała się dyskusja, w wyniku której otrzymaliśmy szereg cennych uwag od zgromadzonych na sali. Jak to wyglądało w praktyce? Zachęcam do zapoznania się z niniejszym artykułem.

Sprawozdanie dla UZP na klik?

Pani Joanna Wóźniewska porównała procedurę przygotowania sprawozdania dla Prezesa UZP przed i po wdrożeniu platformy zakupowej. Co było wskazane jako największe wyzwanie, to kontrola wydatków poniżej 6 tys EURO. W skali ok. 1000 pracowników merytorycznych urzędu takich wydatków, które nie podlegają procedurze zapytania ofertowego, jest ponad 5000. Bez rejestru wydatków na platformazakupowa.pl bieżące monitorowanie wydatków było praktycznie niemożliwe. Każdy wydział co prawda był zobowiązany do prowadzenia rejestru tych wydatków, jednak nie było jednego, spójnego standardu, co powodowało konieczność zliczania wydatków… na piechotę. Niektóre sprawozdania wydziałowe byly przygotowywane w formacie xls, inne w pdf, jeszcze inne w doc. Jak to wygląda dzisiaj? Standaryzacja rejestru wydatków uprościła proces. Zautomatyzowany raport z postępowań i wydatków poniżej wewnętrznego progu znacząco ułatwia pilnowanie progu przetargowego na konkretnych kategoriach budżetowych. Co więcej, raport ten wygenerować można z dowolnego, wskazanego przez Zamówienia Publiczne, okresu. Reasumując dzięki wypracowaniu nowej procedury i systematycznej pracy sprawozdanie dla Prezesa UZP jest… dostępne na klik 🙂

18.04.2018, czyli JEDZ elektronicznie

Kwiecień plecień, bo przeplata… trochę przetarg nadal papierowo, a trochę już elektronicznie procedowany być musi. Tak, parafrazując znaną rymowankę, będzie wyglądał proces składania ofert w przetargach unijnych od 18.04.2018. Od tego dnia wypełniony przez Wykonawcę formularz JEDZ będzie musiał być złożony elektronicznie, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta nadal będzie mogła być złożona papierowo. Szczegółowo ten proces omówiłem w ramach drugiej części warsztatów.

Garść konkretów

Wg instrukcji opublikowanej na stronie UZP, proces ten może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej [link]. Składa się na niego aż 8 etapów i de facto każdy z nich jest zagrożony szeregiem potencjalnych błędów. Dzięki automatyzacji, składanie JEDZ za pośrednictwem platformy zakupowej będzie dużo bardziej przyjazne tak dla Zamawiających, jak i dla Wykonawców.

W skrócie, korzystając z platformazakupowa.pl Zamawiający:

  • korzysta z przygotowanego szablonu formularza składania JEDZ
  • nie musi wskazywać w ogłoszeniu adresu poczty elektronicznej, dopuszczalnych formatów danych JEDZ, informacji o konieczności podpisania JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, informacji o obowiązku zaszyfrowania JEDZ, informacji o przekazaniu klucza do jego odszyfrowania, czasu odbioru danych
  • nie będzie uczył się deszyfrowania ofert wieloma różnymi programami; szyfrowanie zapewni system
  • będzie wzywał do uzupełnienia JEDZ za pośrednictwem raportującego modułu komunikacji

Z kolei dla Wykonawcy platformazakupowa.pl:

  • sprawdzi poprawność złożonego podpisu
  • wyśle na adres e-mail potwierdzenie złożenia JEDZ
  • oznacza brak konieczności szyfrowania JEDZ

 

Przegapiłeś?

Nic straconego! 17.05.2018 roku planujemy kolejne warsztaty w Poznaniu. Ponownie omówimy proces składania JEDZ elektronicznie, a ponadto zaprezentujemy formularz w przetargu nieograniczonym. Formularz zgłoszeniowy na to wydarzenie znajdziecie tutaj.

Link do instrukcji JEDZ WIDEO dla Wykonawców: [kliknij tutaj]

Link do instrukcji JEDZ PDF dla Wykonawców: [kliknij tutaj]

 


O autorze

Mateusz Bartosiewicz
Mateusz Bartosiewicz

Doradca ds. Zamówień Publicznych oraz Trener w Open Nexus Sp. z o.o. Wdrożył platformę zakupową w ponad 100 jednostkach podległych pod Pzp. Konsultant w zakresie zmian regulaminów zakupowych do 30 tys. EURO.


Powizane artykuy


Zostaw komentarz