Z lupą na wyroku KIO 703/20 z dnia 3 czerwca 2020

Chciałem skomentować ważny wyrok KIO 703/20 dot. technicznych trudności z zalogowaniem się do jednej z platform komercyjnych. Jako operator platformazakupowa.pl nie mamy doświadczenia w KIO, gdyż dotąd żaden Wykonawca nie odwoływał się, podając jako powód złe działanie naszego systemu. Staramy się jednak pomagać naszym konkurentom oraz uczyć się na ich błędach. W ten sposób każdy może na tym zyskać (operatorzy, wykonawcy i zamawiający).

Tym razem skoncentrujemy się jednak nie na problemach technicznych operatora platformy, ale na Zamawiającym. W treści wyroku czytamy bowiem, że Wykonawca jako profesjonalista nie może polegać na jakichkolwiek ustnych obietnicach pracowników Zamawiającego i od nich uzależniać wywiązywanie się z ciążących na nim obowiązków.

Złożony na rozprawie zrzut ekranu może co najwyżej uprawdopodobnić, że wykonywane były połączenia telefoniczne między Zamawiającym a Odwołującym, w żadnej mierze natomiast nie dowodzi, jakie informacje wykonawca uzyskał. Niezależnie od powyższego, przyjmując nawet, że rzeczywiście wykonawca uzyskał informację, że termin będzie przedłużony, nie mogło stanowić to podstawy do przyjęcia, że są to informacje w jakikolwiek sposób wiążące. Podkreślić należy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, a sposób komunikacji między Zamawiającym a wykonawcami określają postanowienia SIWZ.

Ten wyrok pokazuje jak w Polsce szanuje się Wykonawców, a jeżeli nie będziemy ich szanować, to średnia liczba ofert będzie u nas niższa niż w Demokratycznej Republice Konga. Jest to też próba zwrócenia uwagi, że Nowe Pzp raczej utrwali ten marazm, będzie lepiej, ale to będzie wzrost nieznaczny. Liczba ofert poszybuje w górę głównie za sprawą kryzysu gospodarczego i braku zleceń na rynku niż samym prawem i w momencie poprawy koniunktury wrócimy do punktu wyjścia. Piszę ten tekst jako patriota, który troszczy się o wydatkowanie 200 mld złotych. Wiem jak efektywnie zorganizować zakupy w biznesie i wiem też jak efektywnie kupić w Pzp. Chcielibyśmy pomóc, jednak lobby prawnicze jest zbyt mocne. Warto poddać refleksji i zastanowić się nad tym, w jaki sposób odformalizować Zamówienia publiczne, aby zmniejszyć obciążenia Zamawiających oraz Wykonawców. W dobie systemów nie trzeba formalizować, można utransparentnić. Cel będzie spełniony, jednak droga jest zupełnie inna.

Rekomendacja dla operatora platformy

Operatorowi platformy, na której Wykonawca nie mógł złożyć oferty, rekomendujemy opcję składania oferty bez rejestracji, ale z zachowaniem wymagań co do jej uwierzytelnienia (np. potwierdza, że złożył osobiście ofertę, klikając na link w mailu). To sprawi, że ofert będzie więcej, czego dowodem może być średnia ilość ofert w postępowaniach (czytaj więcej). Celowo nie podajemy nazwy operatora, wykonawcy oraz zamawiającego, gdyż zależy nam na tym, aby budować wspólnie coraz lepszy ekosystem zamówień publicznych, a nie wzajemnie obrzucać się argumentami. Nasze intencje są szczere i zmierzają do poprawy efektywności w zamówieniach publicznych.

  • Ekspert w obszarze zakupów biznesowych i elektronizacji zamówień publicznych. Autor licznych poradników dostępnych m. in. na empik.com. W Open Nexus Sp. z o.o. pełni funkcję Prezesa Zarządu od 2009. Sukces nigdy nie jest ostateczny. Porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko odwaga.

Posłuchaj

To Cię może zainteresować

Najpopularniejsze

Polityka Zakupowa Państwa. Kto faktycznie odpowiada za jej realizację?

Obowiązek przygotowania projektu Polityki zakupowej państwa wynika z art. 21 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (dalej pzp). Na mocy art....

Raport dotyczący wpływu działań upowszechniających wiedzę z obszaru zarządzania zakupami

Raport został przygotowany dzięki współpracy między Wydziałem Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej i Open Nexus. Celem jednego z badań jest monitorowanie oceny wpływu działalnościpopularyzatorskiej z obszaru...

Wadium od A do Z – jak zwiększyć szanse wygrania przetargu?

Na tytułowe pytanie dotyczące wadium najprościej można odpowiedzieć, że najłatwiej zwiększyć te szanse startując w większej liczbie przetargów. I w tym miejscu w zasadzie...

PRZETARGowa pl - Czasopismo Prawo Zamówień Publicznych