Zamówienia publiczne na innowacje – opracowanie od UZP

Urząd Zamówień Publicznych przygotował publikację poświęconą zamówieniom publicznym na innowacje.

Publikacja przygotowana przez Urząd zawiera szczegółowy opis kilku projektów realizowanych przez sektor publiczny. Swoimi doświadczeniami dzielą się przedstawiciele administracji rządowej (GovTech, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), samorządowej (Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach) oraz świata akademickiego (Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS – projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego). 

We wstępie do opracowania Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Pan Hubert Nowak wskazuje, że „(…) najistotniejszym elementem zamówień publicznych na innowacje są sami zamawiający, którzy mogą i podejmują próby wyjścia poza typowe zakupy i typowe procedury (…)”.

Publikacja jest dostępna do pobrania pod linkiem.

  • Avatar

    Społeczność Praktyków Zamówień Publicznych. Pokazujemy elektronizację przetargów krok po kroku. Prezentujemy narzędzia, skuteczne techniki i rozwiązania, które z powodzeniem można wdrożyć w każdej jednostce.

To cię może zainteresować