XV Konferencja – Zielone zamówienia publiczne

Informujemy o kolejnym cennym projekcie edukacyjnym realizowanym przez Urząd Zamówień Publicznych. W dniu 28 stycznia w formule online odbędzie się  XV Konferencja – Zielone zamówienia publiczne. Wydarzenie poświęcone będzie w całości zagadnieniu elektromobilności oraz roli zamówień publicznych w jej rozwoju w skali kraju.

Głównym celem konferencji jest upowszechnienie informacji na temat możliwości uwzględniania aspektów środowiskowych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia,  prezentacja przykładów realizacji zielonych zamówień publicznych i popularyzacja polityk powiązanych.

Więcej informacji na temat wydarzenia, w tym szczegółowy program Konferencji oraz Formularz rejestracyjny są dostępne tutaj.

Jak czytamy na stronie UZP, zielone zamówienia publiczne:

ang. green public procurement – GPP – stanowią proces, w ramach którego instytucje publiczne starają się uzyskać towary, usługi i roboty budowlane, których oddziaływanie na środowisko w trakcie ich cyklu życia jest mniejsze w porównaniu do towarów, usług i robót budowlanych o identycznym przeznaczeniu, jakie zostałyby zamówione w innym przypadku. Definicja wg Komisji Europejskiej

  • prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych, zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji poświęconych prawu zamówień publicznych - komentarzy praktycznych dla „LEX Zamówienia Publiczne”, książek „Prawo zamówień publicznych. Regulaminy, wzorcowa dokumentacja postępowania, orzecznictwo” oraz „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców” (współautor). Ponad dziesięć lat doświadczenia w systemie zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

To Cię może zainteresować

Darmowy kalkulatory kosztów cyklu życia. Nowość od...

Nowość od Urzędu Zamówień Publicznych. Urząd Zamówień Publicznych udostępnił na...

miniPortal vs. portal e-Usług platformazakupowa.pl – na...

Postanowiłem nie pastwić się nad centralnym rozwiązaniem, gdyż każdy...

Analiza potrzeb i wymagań – praktyczne wskazówki

Rada Zamówień Publicznych przygotowała wskazówki interpretacyjne dotyczące nowej, wprowadzonej...

PRZETARGowapl Zamówienia publiczne

Najpopularniejsze

Wskazówki dla zamawiających publicznych do opracowania analizy potrzeb i wymagań

Jak czytamy na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: Rada Zamówień Publicznych, doceniając wagę analizy potrzeb i wymagań, o której mowa w art. 83 ustawy z dnia...

Zamówienia publiczne na innowacje – opracowanie od UZP

Urząd Zamówień Publicznych przygotował publikację poświęconą zamówieniom publicznym na innowacje. Publikacja przygotowana przez Urząd zawiera szczegółowy opis kilku projektów realizowanych przez sektor publiczny. Swoimi...

Kolejne funkcjonalności Platformy e-Zamówienia oddane do użytku

W dniu 18.01.2021r. dzisiaj oddane do użytku zostały następujące funkcjonalności Platformy e-Zamówienia: Ogłoszenie o wynikach konkursu;Ogłoszenie o zmianie umowy;Ogłoszenie o wykonaniu umowy;Ogłoszenie o spełnianiu okoliczności. Więcej...

PRZETARGowa pl - Czasopismo Prawo Zamówień Publicznych