Zmiany w Pzp – 2018 rok

Zmiany w Pzp w 2018 roku

W świetle dyrektyw unijnych 2014/24/UE oraz 2014/25/UE państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane wprowadzić zmiany w Pzp, implementując tym samym elektronizację zamówień publicznych. Termin, który bezsprzecznie jest dla większości Zamawiających kluczowy, to najpóźniejszy termin wdrożenia elektronizacji, który przypada na 18 października 2018 roku. W związku z tym faktem, w zeszłym roku miała miejsce tzw. mała nowelizacja (“Jej zadaniem było pilne dostosowanie naszego prawa do przepisów unijnych.” – Minister M. Morawiecki), a 27 czerwca bieżącego roku Rząd podjął kolejny krok w drodze do dostosowania polskiego prawa do regulacji unijnych. Opublikowane zostało rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (więcej o rozporządzeniu). Dotychczasowe działania w tej materii stanowiły jednak jedynie aperitif przed nowym Prawem zamówień publicznych, nad którym obecnie pracuje specjalny zespół pod kierownictwem wiceministrów rozwoju oraz Panią Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Konsultacje społeczne a zmiany w Pzp

Wedle informacji przedstawionych przez UZP, koncepcja nowej ustawy ma być gotowa pod koniec 2017 r. Co zasługuje na uwagę to fakt, że zostanie ona poddana konsultacjom społecznym. Choć nie chciałbym rzucać pereł przed wieprze, to nie da się nie zauważyć, że Ministerstwo Rozwoju już wcześniej otwierało się na sugestie rynku w kontekście elektronizacji, co jest zdecydowanie dobrym ruchem (przeczytaj: E-administracja dla biznesu 2017). Miejmy nadzieję, że chęci przekują się na zamiary i uda się uniknąć możliwie wielu zawalidróg (choć nigdy nie uniknie się każdej z nich, jak to w legislacji zwykle bywa). Przyjrzyjmy się zatem zmianom, które Nas czekają w przyszłym roku.

Top 3 zmian

1. Otwarcie na MŚP

Choć trudno nazwać JEDZ sposobem na odformalizowanie procesu udzielenia zamówienia (niewypełniony formularz ma blisko 20 stron!), to jednak raz wypełniony, będzie mógł być użyty w kolejnych postępowaniach (w zakresie danych Wykonawcy). Z kolei zmiana, którą oceniam zdecydowanie in plus, dotyczy składania dokumentów. UZP zapowiedział, że Zamawiający będzie mógł zdecydować się na wymóg dostarczenia kompletu dokumentów jedynie od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Co więcej, ograniczeniu mają ulec warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej, a sama ustawa ma zachęcać do dzielenia zamówień. Swoją droga, ciekawe, na ile to zachęcanie będzie nosiło znamiona przymusu.. 🙂 Zdecydowanie jest to wyjście na przeciw MŚP, a także ruch w stronę przyspieszenia procesu zbierania ofert. Czy to lepiej dla Zamawiającego? Plusem może się okazać większa liczba ofert, ale zwiększa się też ryzyko, jeśli chodzi o zdolność ekonomiczną nieznanych Zamawiającemu podmiotów (maksymalny obrót, którego może wymagać Zamawiający, nie będzie mógł przekroczyć dwukrotności szacunkowej wartości zamówienia), a także sposób “zachęcania” do dzielenia zamówień, co z kolei może przysporzyć dodatkowej pracy.

2. Kryteria pozacenowe

Kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, które będzie zaimplementowane zgodnie z dyrektywami unijnymi, ma umożliwić zamawiającym położenie większego nacisku na jakość, warunki środowiskowe i innowacje, przy uwzględnieniu nie tylko ceny, ale również kosztów cyklu życia produktu. Odtąd zaistnieje również konieczność zapewnienia, że przy realizacji zamówienie publicznego będą przestrzegane przepisy z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy. Rozwiązanie to jest niejako konsekwencją zmiany z poprzedniej nowelizacji, która wskazuje konieczność określenia i zapewnienia, że stosunek pracy między Wykonawcą, a Jego pracownikami jest stosowny (w większości przypadków – wymóg umowy o pracę). W tym wypadku, niestety, zapis ewoluował w trakcie procesu legislacyjnego w nieciekawym kierunku – i tak, zamiast przejrzystego kryterium wymogu umowy o pracę, Zamawiający ma de facto obowiązek analizy i wskazania jaki stosunek pracy jest właściwy w kontekście zamawianych usług. Efekt? Zamawiający, który powinien przede wszystkim znać się na procesie zakupowym, zmuszony zostaje do stania się specem od prawa pracy. Nie tędy droga.

3. Elektronizacja

W tym obszarze informacji mamy najmniej. Wszystko wskazuje na to, że ustawa będzie mieć charakter ogólny w kontekście rozwiązań technicznych. Z pewnością będziemy mogli się spodziewać kolejnych rozporządzeń jak to z czerwca, które dotyczy kwestii komunikacji elektronicznej i przechowywania dokumentów, którego uzasadnienie opublikował UZP. Wróćmy jednak do konkretów. Z gąszczu założeń, wg których platformy komercyjne mają być integrowane z platformą centralną, wyłania się kwestia obowiązku stosowania Profilu nabywcy przy składaniu ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wychodząc z założenia, że chodzi o “rozwiązanie techniczne, umożliwiające elektroniczne udzielanie zamówień publicznych,” takie rozwiązanie jako operator narzędzia platformazakupowa.pl już mamy – są to platformy dedykowane. Pytanie brzmi: czy projekt nałoży przymus stosowania, czy również zainicjuje prace nad rozwiązaniem centralnym? Otwarta zostaje również kwestia składania / szyfrowania ofert; czy Wykonawcy będą je składać na platformie komercyjnej, czy też bezpośrednio na Platformie e-Zamówienia – nie wiadomo (Rys. 1). Pozostaje Nam zatem czekać na więcej szczegółów.

zmiany w Pzp

Elektronizacja zamówień publicznych

Z kolei z udostępnionych ws. Platformy E-Zamówienia informacji wiemy, że “Przeprowadzenie kompletnego postępowania ZP poprzez centralną Platformę nie będzie możliwe ponieważ nie udostępnia ona wszystkich usług / podprocesów przewidzianych w prawie ZP.” Więcej informacji otrzymamy w pierwszym półroczu 2018 r, kiedy to projekt nowej ustawy Pzp ma ujrzeć światło dzienne.

Open Nexus a zmiany w Pzp

Na chwilę obecną mogę zapewnić, że jako zespół Open Nexus śledzimy kierunek zmian, na bieżąco dostosowując Nasze rozwiązanie do wymagań ustawowych. Dajemy również Naszym klientom gwarancję w umowach, że bezpłatnie zaktualizujemy konta Zamawiających o wszelkie niezbędne funkcjonalności. Jestem przekonany, że Nasze ewolucyjne podejście sprawdzi się lepiej, niż nagłe, rewolucyjne przewroty. Słowem zakończenia, gorąco zachęcam do śledzenia bloga PRZETARGowa.pl!

 

Źródła:
https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-strona-glowna/mr-i-uzp-bedzie-nowe-prawo-zamowien-publicznych
https://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Documents/02_Zmiany_w_zamowieniach_publicznych.pdf

O autorze

Mateusz Bartosiewicz
Mateusz Bartosiewicz

Doradca ds. Zamówień Publicznych oraz Trener w Open Nexus Sp. z o.o. Wdrożył platformę zakupową w ponad 100 jednostkach podległych pod Pzp. Konsultant w zakresie zmian regulaminów zakupowych do 30 tys. EURO.


Powizane artykuy


Zostaw komentarz