Aktualizacja – Nowe PZP w pytaniach i odpowiedziach

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych można zapoznać się ze stale rosnącą  bazą wiedzy dotyczącej aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych. Z najnowszych wpisów znajdujących się w bazie „Nowe Pzp w pytaniach i odpowiedziach” dowiemy się m.in. w jaki sposób uwzględnić w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, zamówienia związane z przeciwdziałaniem COVID-19 udzielone z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp. Zbiór pytań i odpowiedzi jest na bieżąco aktualizowany przez Urząd Zamówień Publicznych.

Na stronie Urzędu jest również dostępna i stale rozbudowywana baza wiedzy „Pytania instytucji kontrolujących”. Polecamy.

To cię może zainteresować